Postępowanie upadłościowe

Upadłość to przejęcie zarządzania majątkiem niewypłacalnego przedsiębiorcy – zajmuje się tym wskazany sądownie syndyk. Postępowanie upadłościowe przeprowadza się w celu sprzedaży majątku niewypłacalnego przedsiębiorcy i przekazania pochodzących z niej funduszy na spłacenie wierzycieli. Dochodzi więc do swoistej zamiany aktywów na pieniądz.

Upadłość i restrukturyzacja – Kancelaria VOLENTI Dobry adwokat od upadłości firm i restrukturyzacji. Kompleksowa pomoc, opieka i doradztwo prawne dla przedsiębiorców. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Jak przebiega proces postępowania upadłościowego?

Całość tego procesu przebiega pod nadzorem sędziego-komisarza. Kadra menedżerska ma jednak obowiązek prawny złożyć w odpowiednim czasie stosowne dokumenty, dotyczące ogłoszenia upadłości, a później współpracować z syndykiem, wydając majątek oraz udostępniając dokumenty upadłej spółki.

Usługi prawne z zakresu prawa upadłościowego

Nasi specjaliści, prawnicy świadczą w szczególności usługi z zakresu:

  • kompleksowej analizy prawnej i finansowej, prowadzącej do zdiagnozowania, czy istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości,

  • profesjonalnego doradztwa prawnego,

  • przygotowania stosownych dokumentów, niezbędnych do wniosku o ogłoszenie upadłości,

  • sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości,

  • reprezentowania dłużnika przed sądem w toku postępowania upadłościowego,

  • oddłużania przedsiębiorców jednoosobowych,

  • obrony dłużnika przed wierzycielem, chcącym złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości,

  • całościowego poradnictwa podczas trwania postępowania upadłościowego, jak i po jego zakończeniu.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.