Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

W zakres pojęcia „władza rodzicielska” wchodzi: odpowiedzialność za wychowanie dziecka z poszanowaniem jego godności i praw oraz zapewnienie dziecku podstawowych potrzeb związanych z ubiorem, pożywieniem i schronieniem, jak również prawo do działania w imieniu dziecka. Władza rodzicielska zaczyna się w chwili urodzenia dziecka, kończy się w momencie uzyskania przez nie pełnoletności.

Jeśli istnieją ku temu przesłanki, sąd, kierując się dobrem dziecka, może ograniczyć lub odebrać rodzicom prawa rodzicielskie. Rodzice dziecka mieszkający razem wychowują dziecko wspólnie, jeśli jednak dochodzi do rozwodu lub separacji muszą zdecydować, jak będą dzielić władzę rodzicielską w przyszłości. Jeśli nie dojdą sami do porozumienia, wtedy wstępują na drogę sądową.

Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej Udzielimy profesjonalnej pomocy i opieki prawnej w zakresie spraw związanych z władzą rodzicielską. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdej sprawie. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Czy sąd może odebrać władzę rodzicielską?

Sąd może ograniczyć lub odebrać władzę rodzicielską rodzicom w stosunku do małoletnich również w przypadku, kiedy nie radzą sobie oni ze swoimi obowiązkami względem dziecka. Wówczas sąd ma możliwość zdecydować o stałym nadzorze kuratora sądowego. Rozwiązaniem jest także umieszczenie małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w rodzinie zastępczej.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Sąd podejmuje decyzję o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, gdy dochodzi do przemocy fizycznej lub psychicznej, zmuszania do ciężkiej pracy, wykorzystywania seksualnego, namawiania do przestępstwa, ale również wtedy, gdy rodzic nie żyje, jest przewlekle chory, odbywa wieloletnią karę więzienia. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej traci prawa do dziecka, ale zobowiązany jest do płacenia alimentów.

Pomoc Kancelarii w sprawach władzy rodzicielskiej

Nasi wykwalifikowani adwokaci Kancelarii Adwokackiej VOLENTI oferują:

  • pomoc prawną i doradztwo w zakresie prawa rodzinnego,

  • reprezentowanie klienta w sądzie,

  • pomoc merytoryczną w gromadzeniu niezbędnych dokumentów,

  • analityczne i indywidualne podejście do klienta,

  • szukanie jak najlepszych dla klienta rozwiązań.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.