Pełna rachunkowość dla firm

Biuro Rachunkowe VOLENTI oferuje kompleksową usługę prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pełna rachunkowość (księgi rachunkowe) to najbardziej złożona forma ewidencji, którą najczęściej prowadzą duże firmy.

W księgach rachunkowych odnotowuje się wszystkie operacje gospodarcze podmiotu w formie zapisów, które powinny być rejestrowane chronologicznie i systematycznie.

Biuro rachunkowe VOLENTI Pełna księgowość dla firm i doradztwo podatkowe. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdym aspekcie księgowości. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Do prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych) zobowiązane są między innymi:

 • spółki handlowe takie jak: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna,
 • osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, jeśli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 2 mln euro.

Pełna księgowość oznacza większą liczbę obowiązków. Poza prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dodatkowych ewidencji (na przykład środków trwałych, ewidencji magazynowej) obowiązkowe jest przede wszystkim przygotowanie sprawozdania finansowego.

Pełna księgowość w VOLENTI obejmuje

 • tworzenie polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • rejestrację dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • prowadzenie wymaganych ewidencji: rejestr zakupów i sprzedaży VAT, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia
 • przygotowywanie zestawienia obrotów i sald
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
 • sporządzania informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE
 • sporządzania deklaracji INTRASTAT na potrzeby Urzędu Celnego
 • przygotowywanie dokumentacji i wyliczanie zobowiązań wobec ZUS
 • rozliczenia pracowników
 • sprawdzanie dokumentów pod względem  rachunkowym
 • stałą analizę kosztów i przychodów
 • bieżącą kontrolę zobowiązań i należności firmy klienta – uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitorowanie płatności
 • bieżącą informację o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zobowiązań podatkowych klienta
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • pomoc w przygotowaniu wniosków o odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie podatków

Polityka rachunkowości

Opracowujemy lub modyfikujemy zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych dla danego typu spółki prawa handlowego. 

Sprawozdania finansowe

Sporządzamy dla naszych klientów sprawozdania finansowe – 
bilans, rachunek zysków i strat przepływy pieniężne i informację dodatkową.

Rejestracja spółek

 

Listy płac, kartoteki wynagrodzeń, deklaracje ZUS

Opinie naszych klientów

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami