Księgi rachunkowe i prowadzenie księgowości

Świadczymy pełną księgowość dla spółek z o.o., spółek komandytowych, spółek akcyjnych i firm (spółek cywilnych, spółek jawnych) których przychody za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 2 mln euro. 

Pomagamy naszym klientom kontrolować koszty, optymalizować podatki i wspieramy ich w rozwoju ich przedsiębiorstw.

Nasza usługa obejmuje m.in.:

 • Tworzenie lub modyfikacja przyjętych zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont;
 • Rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości;
 • Prowadzenie wymaganych ewidencji: rejestr zakupów i sprzedaży VAT, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia;
 • Przygotowywanie zestawienia obrotów i sald;
 • Wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT;
 • Przygotowywanie dokumentacji i wyliczanie zobowiązań wobec ZUS;
 • Rozliczenia pracowników;
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem  rachunkowym;
 • Stałą analizę kosztów i przychodów;
 • Bieżącą kontrolę zobowiązań i należności firmy klienta – uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitorowanie płatności;
 • Pełen zakres doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej przez klienta działalności;
 • Bieżącą informację o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zobowiązań podatkowych klienta;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych;
  (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne i inne)
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS;
 • Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • Inne prace niezbędne do prawidłowego rozliczania się z budżetem, a także na indywidualne zapotrzebowanie klienta;
 • Doradztwo prawne i podatkowe.

Opinie naszych klientów

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami