Księgi rachunkowe i prowadzenie księgowości

Świadczymy pełną księgowość dla spółek z o.o., spółek komandytowych, spółek akcyjnych i firm (spółek cywilnych, spółek jawnych) których przychody za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 2 mln euro. Pomagamy naszym klientom kontrolować koszty, optymalizować podatki i wspieramy ich w rozwoju ich przedsiębiorstw.

Nasza usługa obejmuje m.in.:

 • tworzenie lub modyfikacja przyjętych zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • prowadzenie wymaganych ewidencji: rejestr zakupów i sprzedaży VAT, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia
 • zestawienie obrotów i sald
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
 • przygotowywanie dokumentacji i wyliczanie zobowiązań wobec ZUS
 • rozliczenia pracowników
 • sprawdzanie dokumentów pod względem  rachunkowym
 • stała analiza kosztów i przychodów
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności firmy klienta – uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitorowanie płatności
 • pełen zakres doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej przez klienta działalności
 • bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zobowiązań podatkowych klienta
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
  (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne i inne)
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • inne prace niezbędne do prawidłowego rozliczania się z budżetem, a także na indywidualne zapotrzebowanie klienta
 • doradztwo prawne i podatkowe

Opinie naszych klientów

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami