Podatek od przychodów nieujawnionych

Podatek od przychodów z nieujawnionych źródeł ma pomóc w zwalczaniu tzw. szarej strefy. Dotyczy sytuacji, gdy podatnik nie jest w stanie wytłumaczyć, skąd pochodzą środki pieniężne lub gdy wydatki podatnika przewyższają zgłoszone przez niego przychody.

Podatek od przychodów nieujawnionych
Kancelaria VOLENTI
Udzielimy pomocy prawnej w zakresie podatku od przychodów nieujawnionych. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdym aspekcie prawa podatkowego. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Podatnik a odpowiedzialność karno-skarbowa

Organy podatkowe nie mają informacji o pochodzeniu dochodów nieujawnionych, ale również dochody te nie są ujawniane przez podatnika w wyniku samoobliczenia. Pochodzenie dochodów nieujawnionych nie jest ujawnione przez podatnika także w trakcie postępowania podatkowego.

Przychód odpowiadający kwocie nadwyżki wydatku nad przychodami opodatkowanymi lub nieopodatkowanymi stanowi podstawę opodatkowania przychodów w roku podatkowym. Stawka podatkowa od dochodów nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych lub z nieujawnionych źródeł przychodów wynosi 75% dochodu.

Nieujawnione dochody mogą się również wiązać dla podatnika z odpowiedzialnością karno-skarbową.

Pomoc w zakresie podatku od przychodów nieujawnionych

Nasza Kancelaria Adwokacka VOLENTI w zakresie podatków od przychodów z nieujawnionych źródeł oferuje:

  • kompleksowe szukanie jak najlepszych dla klienta rozwiązań prawnych,

  • reprezentowanie klienta w postępowaniach w sprawie nieujawnionych dochodów,

  • merytoryczne wsparcie podczas kontroli podatkowych,

  • profesjonalne doradztwo prawne we wszelkich sprawach podatkowych.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.