Alimenty

Obowiązek alimentacyjny polega dokonywaniu regularnych – wyznaczonych przez sąd – wpłat, które mają zaspokoić podstawowe potrzeby osoby niezdolnej do samodzielnego utrzymania się. Powstaje on poprzez spełnienie się ustawowych przesłanek. Określają one warunki, w jakich obowiązek alimentacyjny może zostać nałożony.

Osoba zobowiązana ma obowiązek spełnić wskazane świadczenie alimentacyjne, zaś uprawnionemu przysługuje roszczenie o alimenty.

Alimenty – Dobry adwokat – Katowice Udzielimy profesjonalnej pomocy i opieki prawnej w związku z alimentami. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdej sprawie. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Prawa i obowiązki wynikające z alimentów

Prawa i obowiązki wynikające z przysługujących alimentów nie mogą zostać zbyte czy przeniesione po śmierci lub za życia osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów, ponieważ mają one charakter wyłącznie osobisty.

Kto ustala wysokość alimentów?

Wysokość alimentów ustala sąd, biorąc pod uwagę możliwości zobowiązanego podmiotu i potrzeby uprawnionego. Jeśli dane okoliczności ulegną zmianie, sąd będzie mógł zmienić ustalenia co do wysokości alimentów.

Adwokat - alimenty - Katowice

Nasi wykwalifikowani adwokaci prowadzą wiele różnych spraw związanych z alimentami, np. roszczenia między rodzeństwem, dziecka wobec rodziców, rodziców względem dziecka, między małżonkami, po rozwiązaniu małżeństwa itd.

Nasza Kancelaria Adwokacka VOLENTI oferuje:

  • prowadzenie spraw o zasądzenie alimentów,

  • reprezentowanie klienta w sprawach związanych z uchylaniem się przed płaceniem świadczeń alimentacyjnych,

  • prowadzenie spraw związanych z podwyższeniem lub obniżeniem alimentów,

  • merytoryczną pomoc w gromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów,

  • doradztwo w procesie zbierania materiałów dowodowych,

  • wszechstronną pomoc związaną z prowadzeniem spraw dotyczących świadczeń alimentacyjnych,

  • indywidualne podejście do każdej sprawy i szukanie jak najlepszych rozwiązań dla klienta.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.