Dla podmiotu leczniczego

Obsługa prawna w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji dla szpitali, przychodni, klinik i gabinetów lekarskich

  • doradztwo prawne co do formy prowadzenia działalności podmiotu leczniczego
  • zakładanie podmiotów leczniczych
  • przekształcenia podmiotów leczniczych
  • bieżąca obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność leczniczą
  • pomoc prawna dla gabinetów lekarskich
  • obsługa prawna lekarzy
  • RODO w ochronie zdrowia –  audyt/wdrożenie/dokumentacja
  • reprezentowanie podmiotów leczniczych w postępowaniu administracyjnym, sądowym oraz sądowo-administracyjnym
  • reprezentowanie w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją d/s Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  • pomoc w kontaktach z NFZ

Pacjent ubiegający się o otrzymanie odszkodowania lub zadośćuczynienia ma prawo do skierowania wniosku do Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Zadaniem organu jest analiza stanu faktycznego i podjęcie decyzji, czy doszło do wystąpienia zdarzenia medycznego. Otrzymanie pozytywnego orzeczenia w tym zakresie umożliwia pacjentowi otrzymanie świadczeń pieniężnych.

W przypadku otrzymania przez szpital wniosku pacjenta w ramach usług oferujemy kompleksową obsługę obejmującą zarówno analizę dokumentacji jak i udział w posiedzeniu Komisji. Wskazujemy na najważniejsze dowody w postaci dokumentacji medycznej oraz świadków (pracowników szpitala) mogących mieć istotne znaczenie dla końcowego orzeczenia. W przypadku braku korzystnego rozstrzygnięcia sprawy sporządzamy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ze wskazaniem konkretnych zarzutów.

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami