Upadłość, restrukturyzacja

Nasza Kancelaria Adwokacka VOLENTI zapewnia doradztwo prawne w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych. Rozpoczynamy od badania zasadności wszczęcia postępowań, następnie analizujemy je. Nasza praca dotyczy całościowego poradnictwa podczas trwania postępowań, aż do jego ukończenia

Zajmujemy się również wszelakimi prawnymi aspektami związanymi z możliwością wystąpienia ryzyka niewypłacalności przedsiębiorców, ale również wierzycieli, którzy mogą dochodzić swoich praw poprzez postępowania insolwencyjne.

Upadłość i restrukturyzacja – Kancelaria VOLENTI Dobry adwokat od upadłości firm i restrukturyzacji. Kompleksowa pomoc, opieka i doradztwo prawne dla przedsiębiorców. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Upadłość firmy

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne) i jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (np: spółki osobowe), w momencie wystąpienia stanu niewypłacalności, mają obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość.

Sankcje w przypadku nie złożenia wniosku mogą być nastepujące:

 • odpowiedzialność odszkodowawcza wynikającą z art. 21 ust. 3 Prawa Upadłościowego
 • odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. majątkiem osobistym za zobowiązania spółki na gruncie art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych
 • odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe, co wynika z art. 116 Ordynacji Podatkowej
 • orzeczenie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej na okres od 1 roku do 10 lat, zgodnie z art. 373 ust. 1 Prawa Upadłościowego

Oferowana przez nas pomoc prawna obejmuje m.in.:

 • rzetelną ocenę kondycji przedsiębiorstwa w kontekście niewypłacalności
 • działania mające na celu zabezpieczenie interesów członków zarządu
 • przygotowanie wniosku
 • reprezentację w toku postępowania upadłościowego
 • wsparcie w kontaktach z syndykiem

Obsługa firm zagrożonych niewypłacalnością

Obsługujemy przedsiębiorców, którzy są zagrożeni niewypłacalnością. Analizujemy ich sytuację prawną oraz finansową i szukamy najlepszego rozwiązania w zakresie restrukturyzacji, nie wykluczając zawarcia układu z wierzycielami. Oferujemy pomoc prawną w kontaktach i negocjacjach z wierzycielami

Jesteśmy również gotowi reprezentować przez sądem przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością, aby otworzyć i przeprowadzić wybrane postępowanie.

Nasi specjaliści i adwokaci oferują w szczególności:

 • wieloletnie, bogate doświadczenie w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych,

 • kompleksowe doradztwo prawne,

 • badanie zasadności wszczęcia postępowań,

 • całościowe poradnictwo podczas trwania postępowań, jak i po ich ukończeniu,

 • analizę możliwości wystąpienia ryzyka niewypłacalności,

 • najlepsze rozwiązania w zakresie restrukturyzacji,

 • pomoc prawną w kontaktach i negocjacjach z wierzycielami,

 • reprezentowanie zarówno przedsiębiorców, jak i dłużników przed sądem w postępowaniach upadłościowych,

 • ochronę prawną członków organów przedsiębiorstw, które zagrożone są niewypłacalnością,

 • przeprowadzanie restrukturyzacji zatrudnienia oraz finansowania, jak również restrukturyzacji majątkowych, organizacyjnych i korporacyjnych.

Opinie naszych klientów

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.