Windykacja należności

 • Działania windykacyjne podejmujemy już od pierwszego dnia po upływie terminu płatności.

 • Brak opłat wstępnych – nie pobieramy żadnych opłat wstępnych za świadczone usługi windykacyjne.

 • Wynagrodzenie – nasze wynagrodzenie stanowi prowizja od odzyskanych od dłużnika kwot.

 • Podejmujemy się windykacji wierzytelności trudnych, stwierdzonych już orzeczeniami sądu, jak i takich, w odniesieniu do których windykacja okazała się bezskuteczna.

 • Nieobciążanie klienta kosztami zastępstwa procesowego w razie bezskutecznej egzekucji – w odróżnieniu od większości firm windykacyjnych i kancelarii w przypadku bezskutecznej egzekucji nie obciążamy klienta kosztami zastępstwa procesowego.

 • Techniki windykacyjne – stosujemy opracowane przez nas techniki windykacji, bazujące na wiedzy z zakresu prawa oraz psychologii.

 • Legalność stosowania przez nas metod nacisku na dłużnika – w procesie odzyskiwania należności stosujemy tylko procedury całkowicie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Dostęp do informacji o stanie sprawy – zapewniamy naszym klientom szybki i bezpośredni dostęp do informacji o aktualnym stanie powierzonych nam spraw.


Postępowanie windykacyjne przebiega w 3 etapach

I. Windykacja polubowna

 • nawiązujemy kontakt z dłużnikiem i nakłaniamy go do dobrowolnej spłaty należności

 • zamieszczamy dług na internetowej giełdzie długów

 • prowadzimy negocjacje i zapewniamy wsparcie prawne przy zawarciu ugody z dłużnikiem

 • jeżeli dłużnik nie wywiązuje się z zawartej ugody, przeprowadzamy szybkie postępowanie sądowe, a następnie skuteczna egzekucję

 • windykacja polubowna trwa od 2-4 tygodni

II. Windykacja sądowa

 • przygotowujemy i wnosimy do sądu pozew o zapłatę
 • podejmujemy czynności prowadzące do uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w ramach jednego z przyspieszonych trybów postępowania sądowego (nakazowego lub upominawczego)
 • reprezentujemy klienta na rozprawach, podczas całego procesu, we wszystkich instancjach i na terenie całego kraju
 • całe postępowanie sądowe prowadzimy w ramach własnej kancelarii prawnej przy udziale doświadczonych pełnomocników (radców prawnych i adwokatów)

Kiedy warto zadbać o uzyskanie sądowego nakazu zapłaty?

– gdy zbliża się termin przedawnienia zobowiązania i warto go przedłużyć
– gdy istnieje obawa, iż dłużnik ogłosi upadłość, likwidację lub podejmie inne działania mające na celu uchylanie się od zapłaty
– gdy proponowany przez dłużnika okres spłaty jest nie do zaakceptowania

III. Egzekucja komornicza

 • przygotowujemy i składamy do wybranego przez nas komornika wniosek o wszczęcie egzekucji
 • ustalamy składniki majątkowe dłużnika korzystając z naszej wywiadowni gospodarczej
 • czuwamy nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania egzekucyjnego i dbamy o to, aby komornik przejawiał aktywność
 • współpracujemy z komornikami na terenie całego kraju
 • nasi prawnicy na bieżąco monitorują całą egzekucję

Kiedy postępowanie egzekucyjne jest jedyną skuteczną metodą aby odzyskać dług?

– gdy dotychczasowe próby odzyskania należności okazały się nieskuteczne
– gdy sprawa była już skierowana do komornika ale dług nie został odzyskany


Dodatkowe usługi windykacyjne

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Obszar działalności Volenti

Lista miast, w których świadczymy usługi