Windykacja Radom

Odzyskanie należnych pieniędzy od dłużników nie jest sprawą łatwą. Wierzyciel w tym zakresie nie ma zbyt wielu możliwości, telefony i pisma ponaglające z reguły nie przynoszą rezultatów. Jedynym skutecznym sposobem okazuje się windykacja. Radom to jedna z wielu polskich miejscowości, gdzie świadczymy usługi windykacyjne dla firm i spółek poszkodowanych przez dłużników.

Skuteczna windykacja z VOLENTI Masz wiele nieopłaconych faktur i chcesz odzyskać ciężko zarobione pieniądze? Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci odzyskać Twoje należności. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Firma windykacyjna w Radomiu

Windykacja to odzyskiwanie należności od dłużnika. Zajmują się tym firmy windykacyjne w Radomiu lub kancelarie prawne. Bardzo często windykacja jest procesem długim i etapowym, ale najczęściej kończy się sukcesem.

Pierwszym etapem windykacji jest windykacja polubowna, której celem jest zawarcie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem. Ustalenie dogodnych dla obu stron form spłaty długu jest rozwiązaniem najprostszym i najtańszym. Wystąpienie zaległości nie zawsze jest wynikiem złej woli dłużnika, najczęściej wynika z jego własnych problemów z odzyskaniem należności od kontrahentów. Możliwość rozłożenia długu na raty bardzo często umożliwia mu jego spłatę i kontynuowanie dalszej współpracy.

Jeżeli dłużnik nie wywiązuje się ze swoich polubownych zobowiązań, kolejnym krokiem jest windykacja sądowa, a następnie egzekucja komornicza. Niestety to rozwiązania czasochłonne i ciągną się latami.

Profesjonalna windykacja należności

Skuteczna windykacja polega nie tylko na odzyskaniu długu, ale również na poniesieniu jak najmniejszych kosztów z nią związanych. W przypadku firm windykacyjnych najczęściej jest to związane z cesją długu na jej rzecz po znacznie niższej cenie. Windykacja w Radomiu prowadzona przez kancelarię prawną nie wymaga sprzedaży długu, a wynagrodzenie kancelarii obliczane jest procentowo od odzyskanej kwoty. Jest to rozwiązanie zdecydowanie korzystniejsze.

W przypadku nieskuteczności windykacji polubownej, kancelaria prawna przeprowadza szybką windykację sądową i egzekucję komorniczą dzięki zatrudnianiu specjalistów prawnych z różnych dziedzin. Klient nie jest także obciążany kosztami zastępstwa procesowego, które czasami są bardzo wysokie.

Optymalnym rozwiązaniem prowadzącym do odzyskania długu jest powierzenie windykacji kancelarii prawnej, która przeprowadzi ją szybko i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.