Prawo karne gospodarcze

Kancelaria Adwokacka VOLENTI Katowice zajmuje się kompleksowo postępowaniami z zakresu prawa karnego gospodarczego. Zadaniem przepisów karnych obejmowanych przez prawo karne gospodarcze jest ochrona indywidualnych i ponadindywidualnych interesów równoprawnych uczestników obrotu gospodarczego.

Dobry adwokat – Prawo karne gospodarcze Profesjonalna pomoc, obsługa i doradztwo prawne z zakresu prawa karnego gospodarczego. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdej sprawie karnej. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Prawo karne gospodarcze - co to jest?

Prawo karne gospodarcze – to zbiór przepisów, które określają przestępstwa gospodarcze naruszające obrót gospodarczy oraz mu zagrażające. Przestępstwa skierowane przeciwko wierzycielom, przeciwko przetargom publicznym, oszustwa gospodarcze, pranie pieniędzy, korupcja, przestępstwa powiązane z obrotem papierami wartościowymi – to tylko niektóre przestępstwa gospodarcze, które są regulowane w kodeksie karnym.

Jak należy rozpatrywać przestępstwa gospodarcze?

Przestępstwa gospodarcze powinny być rozpatrywane indywidualnie. Jeśli chodzi o ponoszenie odpowiedzialności karnej z tytułu przestępstw gospodarczych lub o zwolnienie z tej odpowiedzialności, to okazuje się, iż bardzo duże znaczenie ma tutaj odpowiednie prowadzenie działalności gospodarczej. Obejmuje ona analizowanie podejmowanych kroków organizacyjnych i biznesowych, weryfikację stosowanych rozwiązań, ale również adekwatne prowadzenie postępowań sądowych, szczególnie jeśli chodzi o gromadzenie materiału dowodowego, a potem jego prezentowanie.

Prawo karne gospodarcze - Kancelaria VOLENTI

Nasi adwokaci w szczególności oferują:

  • całościowe doradztwo prawne z zakresu prawa karnego gospodarczego,

  • reprezentowanie klienta w postępowaniach sądowych,

  • obronę niesłusznie oskarżonych osób w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych,

  • pomoc w gromadzeniu materiału dowodowego,

  • analizę w zakresie zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej,

  • najlepsze rozwiązania w zakresie prawa karnego gospodarczego.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.