Prawo podatkowe

Katowice są główną lokalizacją dla której dedykujemy usługi związane z szeroko pojętym prawem podatkowym. Prawo podatkowe jest niezwykle skomplikowaną dziedziną prawą i niejednokrotnie opiera się o skomplikowane regulacje prawne. 

Określa ono obowiązki inkasentów, podatników i płatników poszczególnych podatków. Prawo podatkowe reguluje również zasady ustalania, powstawania i wygasania podatkowych zobowiązań. Nasi wykwalifikowani prawnicy służą merytoryczną, fachową poradą prawną w zakresie szeroko pojętego prawa podatkowego.

Dobry prawnik – Prawo podatkowe – Katowice Udzielimy pomocy prawnej w zakresie prawa podatkowego i zoptymalizujemy podatki. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdej sprawie. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Pomoc Kancelarii w zakresie prawa podatkowego

Kancelaria Adwokacka VOLENTI zapewnia:

 • przygotowanie opinii prawno-podatkowych,

 • weryfikowanie – pod względem podatkowym – projektów umów,

 • pomoc w wypełnianiu formularzy podatkowych,

 • przygotowywanie pism mających na celu wyjaśnienie przyczyn korekt deklaracji podatkowych,

 • opracowywanie skarg do WSA,

 • składanie odwołań do izb skarbowych,

 • pisanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych,

 • prawną pomoc w zakresie postępowań karno-skarbowych oraz podatkowych,

 • fachową analizę ryzyka podatkowego,

 • poradnictwo w zakresie podatkowego aspektu związanego z nabyciem nieruchomości oraz jej użytkowaniem,

 • reprezentowanie klienta przed sądem administracyjnym oraz przed organami administracji podatkowej,

 • doradztwo w tematyce dotyczącej podatków w zakresie pożyczek,

 • usługi z zakresu zabezpieczenia majątku na wypadek śmierci.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.