Rozwód

W dzisiejszych czasach wiele małżeństw kończy się rozwodem. Nie jest to łatwe doświadczenie, zwłaszcza kiedy współmałżonek nie godzi się na współpracę i rozwód. Dobry adwokat mający dobre opinie klientów staje się koniecznością. Nasza Kancelaria Adwokacka VOLENTI posiada bogate doświadczenie i wiedzę niezbędną do sprawnego przeprowadzenia klienta przez zawiłe ścieżki postępowania rozwodowego.

Dobry adwokat – Rozwód – Katowice Udzielimy profesjonalnej pomocy i opieki prawnej w zakresie spraw związanych z rozwodem. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdej sprawie. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Jak szybko przeprowadzić rozwód? Formalności

Adwokat doświadczony w zakresie prawa rodzinnego okaże się bardzo pomocny i pomoże przyspieszyć ten trudny etap.

Pierwszym krokiem jest złożenie pozwu o rozwód – może być on sporządzony przez pełnomocnika lub samodzielnie przez jedną ze stron postępowania. Klient musi mieć świadomość konieczności udowodnienia przed sądem trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Trwały rozkład pożycia małżeńskiego oznacza brak możliwości odbudowania więzi pomiędzy małżonkami.

Oprócz pozwu o rozwód, należy przygotować inne niezbędne dokumenty, m.in. skrócone odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci, odpis skrócony małżeństwa, dokumenty, które poświadczą zupełny i trwały rozkład małżeństwa, zaświadczenia o osiąganych dochodach. Jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, warto przygotować dokumenty określające koszty ich utrzymania.

Najszybszym sposobem na uzyskanie rozwodu jest nieorzekanie o winie którejś ze stron – muszą na to wyrazić zgodę obie strony. Jeśli rozwód ma być wydany z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, należy tę winie udowodnić. W trakcie postępowania sąd rozstrzyga również sprawę władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, kosztów ich utrzymania i kontaktów z nimi.

Dobry adwokat od rozwodów w Katowicach

Nasza Kancelaria Adwokacka VOLENTI oferuje:

 • szeroko pojętą pomoc prawną obejmującą cały przebieg postępowania rozwodowego,

 • merytoryczną pomoc w sporządzeniu pozwu rozwodowego,

 • przygotowywanie wszystkich dokumentów potrzebnych w toku postępowania,

 • reprezentowanie klienta w sądzie,

 • pomoc w zbieraniu materiału dowodowego,

 • indywidualne podejście do każdej sprawy z profesjonalizmem na najwyższym poziomie.

Zadbamy o Twoje prywatne sprawy

Otrzymasz od nas pełne wsparcie prawne w sprawie rozwodowej bez orzekania o winie bądź z orzekaniem winy jednego z małżonków.  Jako Twój pełnomocnik będziemy chronić Twoje interesy i pomożemy Ci przygotować odpowiednie dokumenty i dowody do sprawy rozwodowej.

Zajmiemy się również podziałem Twojego majątku. Przy udziale Mediatorów z naszej Kancelarii możesz uniknąć procedury sądowej i w sprawiedliwy sposób podzielić polubownie wspólny dorobek. Jeżeli zajdzie taka konieczność, będziemy Cię też reprezentować w sądowym podziale majątku wspólnego.

Zakres pomocy prawnej w sprawach rozwodowych i o podział majątku wspólnego

 • Negocjacje rozwodowe dotyczące sposobu rozwiązania małżeństwa, sposobu korzystania z domu lub mieszkania wspólnie zajmowanego, wysokości alimentów na rzecz dzieci lub drugiego małżonka, kontaktów rodziców z dziećmi.
 • Ustalenie i przygotowanie strategii procesowej.
 • Pomoc w przygotowaniu materiału dowodowego do pozwu o rozwód.
 • Przygotowanie pozwu o rozwód lub odpowiedzi na pozew.
 • Przygotowanie wniosku o podział majątku lub odpowiedź na wniosek o podział majątku.

Opinie naszych klientów

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami