Rozwód i podział majątku

W dzisiejszych czasach wiele małżeństw kończy się rozwodem. Nie jest to łatwe doświadczenie, zwłaszcza kiedy współmałżonek nie godzi się na współpracę i rozwód.

Dobry adwokat mający dobre opinie klientów staje się koniecznością. Nasza Kancelaria Adwokacka VOLENTI posiada bogate doświadczenie i wiedzę niezbędną do sprawnego przeprowadzenia klienta przez zawiłe ścieżki postępowania rozwodowego.

Dobry adwokat – Rozwód – Katowice Udzielimy profesjonalnej pomocy i opieki prawnej w zakresie spraw związanych z rozwodem. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdej sprawie. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Otrzymasz od nas pełne wsparcie prawne w sprawie rozwodowej bez orzekania o winie bądź z orzekaniem winy jednego z małżonków.  Jako Twój pełnomocnik będziemy chronić Twoje interesy i pomożemy Ci przygotować odpowiednie dokumenty i dowody do sprawy rozwodowej.

Zajmiemy się również podziałem Twojego majątku. Przy udziale Mediatorów z naszej Kancelarii możesz uniknąć procedury sądowej i w sprawiedliwy sposób podzielić polubownie wspólny dorobek. Jeżeli zajdzie taka konieczność, będziemy Cię też reprezentować w sądowym podziale majątku wspólnego.

Zadbamy o wszystko

  • Przeprowadzimy negocjacje rozwodowe dotyczące sposobu rozwiązania małżeństwa, sposobu korzystania z domu lub mieszkania wspólnie zajmowanego, wysokości alimentów na rzecz dzieci lub drugiego małżonka, kontaktów rodziców z dziećmi.
  • Ustalimy i przygotujemy strategię procesową.
  • Pomożemy w przygotowaniu materiału dowodowego do pozwu o rozwód.
  • Przygotujemy pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew.
  • Będziemy reprezentować klienta w sądzie i na rozprawach.
  • Przygotujemy wniosek o podział majątku lub odpowiedź na wniosek o podział majątku.

Jak szybko się rozwieść?

Adwokat doświadczony w zakresie prawa rodzinnego okaże się bardzo pomocny i pomoże przyspieszyć ten trudny etap.

Pierwszym krokiem jest złożenie pozwu o rozwód – może być on sporządzony przez pełnomocnika lub samodzielnie przez jedną ze stron postępowania. Klient musi mieć świadomość konieczności udowodnienia przed sądem trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Trwały rozkład pożycia małżeńskiego oznacza brak możliwości odbudowania więzi pomiędzy małżonkami.

Oprócz pozwu o rozwód, należy przygotować inne niezbędne dokumenty, m.in. skrócone odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci, odpis skrócony małżeństwa, dokumenty, które poświadczą zupełny i trwały rozkład małżeństwa, zaświadczenia o osiąganych dochodach. Jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, warto przygotować dokumenty określające koszty ich utrzymania.

Najszybszym sposobem na uzyskanie rozwodu jest nieorzekanie o winie którejś ze stron – muszą na to wyrazić zgodę obie strony. Jeśli rozwód ma być wydany z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, należy tę winie udowodnić. W trakcie postępowania sąd rozstrzyga również sprawę władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, kosztów ich utrzymania i kontaktów z nimi.

Poczytaj nasze publikacje

Opinie naszych klientów

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami