Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

Coraz częstszym powodem do wystąpienia o rozwód z orzeczeniem o winie jest niestety przemoc. Mówimy tu nie tylko o przemocy fizycznej, ale również psychicznej.

Należy pamiętać, że kiedy jedna ze stron winą za rozpad małżeństwa chce obarczyć współmałżonka, jest zobowiązana winę tę udowodnić i swoje racje podeprzeć wiarygodnymi dowodami. Na pewno jest to proces długotrwały i bardzo wyczerpujący emocjonalnie.

Przemoc fizyczna

Dotyczy wszelkich agresywnych zachowań jednego z małżonków na drugim lub na dzieciach. Stosowanie przemocy w małżeństwie nie zawsze jest łatwe do udowodnienia. Czasami ofiary przemocy milczą przez lata na temat tego, co dzieje się w ich zaciszu domowym. Jeśli decydujemy się jednak na rozwód z orzeczeniem o winie małżonka ze względu na stosowaną przez niego przemoc fizyczną, należy bardzo dobrze przygotować się do rozprawy i skrupulatnie zbierać dowody. Będą nimi nie tylko zeznania świadków, ale również np. fakt, iż rodzina ma założoną przez policję tak zwaną Niebieską Kartę, wszelka dokumentacja medyczna, włączając w to obdukcje lekarskie, policyjne notatki z ewentualnych interwencji. Jeśli poszkodowana strona dysponuje twardymi dowodami, orzeczenie winy współmałżonka nie powinno być problemem.

Przemoc psychiczna

Tutaj sprawa ma się nieco inaczej. Czasami trudno jest udowodnić, że ktoś znęca się nad nami psychicznie. Zdarza się, że ludzie nie do końca rozumieją, co można uznać za przemoc psychiczną. Może się komuś wydawać, że niektóre zachowania (jak np. wyzywanie) są spowodowane po prostu brakiem kultury. Tymczasem przemoc psychiczna najczęściej objawia się: poniżaniem, szykanowaniem, szantażowaniem, oczernianiem oraz ubliżaniem. Często ofiara nie dysponuje w jej kontekście świadkami, którzy mogliby potwierdzić prawdziwość zarzutów, bo wszystko dzieje się w zaciszu domowym. Jeśli więc nie dysponujemy świadkami stosowanej wobec nas przemocy psychicznej, kluczowe są inne dowody, np. potwierdzenia uczestniczenia w terapii dla ofiar przemocy w rodzinie, dowody zakupu leków zaleconych przez psychologa lub psychiatrę, karty leczenia psychologicznego lub psychiatrycznego, ale również obdukcje lekarskie, notatki z policyjnych interwencji. Dowodami mogą być też treści SMS-ów, maili, wiadomości z komunikatorów, w których współmałżonek odnosi się do nas w sposób obelżywy, poniża, grozi itd. Bardzo mocnym dowodem będzie również dołączenie do wniosku rozwodowego aktów toczącej się lub już zakończonej sprawy karnej przeciwko małżonkowi np. o znęcanie się czy stosowanie gróźb karalnych.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Podczas sprawy rozwodowej należy przedstawić wiarygodne dowody na winę współmałżonka, a następnie wykazać związek między rozpadem pożycia małżeńskiego a niewłaściwym zachowaniem małżonka. Wykazanie tego związku nie powinno być w tej sytuacji żadnym problemem. Konsekwencją udowodnienia winy małżonka jest to, że nie może on ubiegać się o alimenty od małżonka niewinnego. Z kolei małżonek niewinny może żądać alimentów nie tylko wtedy, gdy w wyniku rozwodu popada w niedostatek, ale również gdy pogorszeniu ulegnie jego stopa życiowa.

Rozwód i podział majątku

Zadbamy o Twoje prywatne sprawy

5/5 - (28 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»