Odszkodowania za błędy medyczne

odszkodowania medyczne katowiceKancelaria prawna VOLENTI zajmuje się dochodzeniem odszkodowań z tytułu błędów medycznychWnikliwie przyjrzymy się dokumentacji medycznej w zakresie diagnozy, podjętych działań placówki medycznej i wyciągniemy odpowiednie kroki.  W sposób kompleksowy realizujemy proces odszkodowania za błędy lekarskie. Katowice jest głównym obszarem, gdzie pomagamy osobom poszkodowanym w wyniku powstania tegoż błędu. Obsługujemy odszkodowania powypadkowe, gdzie doszło uszkodzenia ciała pacjenta. Na każdym etapie postępowania reprezentujemy poszkodowanych z obszaru całego śląska i województw ościennych.

Lekarz lub inny członek personelu medycznego wyrządził Ci szkodę?

Naprawienie szkody i negatywne konsekwencje tego zdarzenia można w pewien sposób zrekompensować. Dowiedz się, czy przysługuje Ci należne odszkodowanie.

Odszkodowania medyczne – Katowice, Śląsk Profesjonalne dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne i pomoc prawna. Zbadamy wszystkie kwestie, abyś mógł dochodzić najwyższego odszkodowania. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Błąd w sztuce lekarskiej w swojej definicji ustawowej

Kiedy następuje błąd medyczny? O błędzie lekarskim mówimy wtedy, gdy dochodzi do zaniechania przez osobę wykonującą zawód medyczny, a zaniechanie to prowadzi do wystąpienia szkody u pacjenta, np: cierpienie fizyczne, rozstrój zdrowia.

Przykładem zaniechania może być brak działania, by skierować pacjenta na konieczny zabieg medyczny.

Warunek konieczny odszkodowania medycznego

Aby pacjent mógł rościć sobie prawa do wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec osoby wykonującej zawód medyczny, błąd lekarski musi wynikać z winy i mieć ujemny skutek w postaci szkody pacjenta. W takiej sytuacji dochodzi do związku przyczynowego pomiędzy szkodą pacjenta a popełnionym błędem.

Warunkiem koniecznym do odszkodowania medycznego jest także udowodnienie, że postępowanie pracownika medycznego, którego zatrudnia placówka medyczna jest niezgodne ze stanem wiedzy medycznej.

Błąd medyczny - kilka praw pacjenta

Wysokość roszczenia z tytułu błędu medycznego może być związana z odszkodowaniem, mającym na celu rekompensatę poniesionych strat materialnych lub zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę. Jeśli konsekwencją błędu lekarskiego jest utrata zdolności do pracy (całkowita lub częściowa) czy zwiększenie potrzeb, poszkodowany ma prawo domagać się renty.

Nasza Kancelaria Prawna VOLENTI gwarantuje:

  • szczegółową analizę w zakresie możliwości dochodzenia odszkodowania,

  • fachową i kompleksową pomoc w ubieganiu się o roszczenia odszkodowawcze, opartą na bogatym, wieloletnim doświadczeniu,

  • opracowanie odpowiedniej strategii działania w zakresie roszczeń odszkodowawczych,

  • pomoc merytoryczną w gromadzeniu materiału dowodowego i wszelkiej potrzebnej dokumentacji,

  • indywidualne i profesjonalne podejście do każdej sprawy.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.