Mediacje

Zadbamy o rozwiązanie konfliktu

Proces mediacji jest dobrowolnym i poufnym procesem, w ramach których skłócone ze sobą strony poszukują drogi do sprawiedliwości i rozstrzygnięcia sporu. Centrum rozwiązań konfliktów stanowi Kancelaria VOLENTI, która w zakresie swoich usług przeprowadza profesjonalne mediacje. Katowice i okolice to obszar, gdzie nasz mediator sądowy, rodzinny i rozwodowy ma swój udział w niesieniu pomocy w rozwiązaniu konfliktu z klientami, kontrahentami, pracownikami, podwykonawcami lub z rodziną. Zatrudniamy doświadczone osoby na stanowisku mediatorów, którzy posiadają niezbędne szkolenia do wykonywania zawodu (kurs mediatora) i pomagają w najtrudniejszych, wręcz beznadziejnych sprawach.

Mediator – Katowice Profesjonaliści od mediacji w Katowicach i rozwiązywania sporów. Rozwiążemy każdy problem wymagający mediatora. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Zamiast sprawy w sądzie okręgowym skorzystaj z prawa do mediatora w Katowicach.

Poprzez mediacje w trudnych sprawach potrafimy znaleźć to, co Was łączy i pogodzić sprzeczne stanowiska. W ramach mediacji wspólnie wypracujemy konsensus, możliwie najlepsze rozwiązania w spornych sprawach. Nasi mediatorzy w Katowicach na drodze mediacji udzielą pomocy prawnej i wypracują porozumienie, abyście mogli uniknąć długotrwałych, kosztownych i stresujących postępowań w sądzie okręgowym.

Mediacje sądowe, rodzinne i rozwodowe w Katowicach

Celem mediacji nie jest ustalenie, kto ma rację. W mediacji chodzi o sprawny proces rozwiązywania sporów i konfliktów, które zadowolą obie strony i na które mogą one przystać dobrowolnie. Mediacje w Katowicach skupiają się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania na przyszłość. Nie mają na celu dogłębnego analizowania sprawy z przeszłości.

dorota machura

W drodze do wypracowania porozumienia poróżnionym stronom wykorzystuje się mediatorów. Mediatorzy pomagają stronom we wzajemnej komunikacji oraz dojściu akceptowanego konsensusu. 

W kancelarii VOLENTI mediacje prowadzi Mediator Dorota Machura, która posiada stosowne szkolenia i uprawnienia – wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach.

Realizuje na śląsku:

  • Mediacje rodzinne
  • Mediacje rozwodowe
  • Mediacje sądowe

Ugoda zamiast procesu sądowego

Efektem mediacji jest ugoda zawarta przed mediatorem, która – po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Mediacja przebiega szybko i sprawnie, a jej koszty są bardzo niskie. Osoby otrzymują ponadto gwarancję poufności od mediatora i pomoc z zakresu prawa. Nic bowiem, co zostanie powiedziane podczas mediacji, żadne szczegóły, dotyczące czy to sfery prywatnej, czy zawodowej – nie zostaną przekazane innym osobom.  

Mediacja jest również dobrowolna, co oznacza, że uczestniczące w niej strony mogą zrezygnować z uczestnictwa w każdym momencie postępowania. Daje także poczucie bezpieczeństwa. Nie jest konieczny bezpośredni kontakt między stronami. Jeśli zaś nie jest możliwe bezpośrednie spotkanie stron, z pomocą przychodzi e-mediacja.

Opinie naszych klientów

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami