Mediacje

Zadbamy o rozwiązanie konfliktu

Mediacja jest dobrowolnym i poufnym procesem, w którym skłócone ze sobą strony poszukują drogi do rozwiązania sporu. Pomożemy Państwu w rozwiązaniu konfliktu z klientami, kontrahentami, pracownikami, podwykonawcami lub z rodziną.

Potrafimy znaleźć to, co Was łączy i pogodzić sprzeczne stanowiska. Wspólnie wypracujemy konsensus w spornej dla Was sprawie. Nasi mediatorzy pomogą wypracować porozumienie, abyście mogli uniknąć długotrwałych, kosztownych i stresujących postępowań sądowych.

Mediator sądowy w Katowicach

Celem mediacji nie jest ustalenie, kto ma rację. Chodzi w niej o wypracowanie rozwiązania, które zadowoli obie strony sporu i na które mogą one przystać dobrowolnie. Mediacja skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania na przyszłość. Nie ma na celu dogłębnego analizowania przeszłości.

W drodze do wypracowania porozumienia poróżnionym stronom pomaga osoba trzecia – mediator. Mediator pomaga stronom we wzajemnej komunikacji oraz dojściu akceptowanego przez obie strony konsensusu. 

W kancelarii VOLENTI mediacje prowadzi Mediator Dorota Machura – wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach.

Ugoda zamiast procesu sądowego

Efektem mediacji jest ugoda zawarta przed mediatorem, która – po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Mediacja przebiega szybko i sprawnie, a jej koszty są bardzo niskie. Strony otrzymują ponadto gwarancję poufności od mediatora. Nic bowiem, co zostanie powiedziane podczas mediacji, żadne szczegóły, dotyczące czy to sfery prywatnej, czy zawodowej – nie zostaną przekazane innym osobom.  Mediacja jest również dobrowolna, co oznacza, że uczestniczące w niej strony mogą zrezygnować z uczestnictwa w każdym momencie postępowania. Daje także poczucie bezpieczeństwa. Nie jest konieczny bezpośredni kontakt między stronami. Jeśli zaś nie jest możliwe bezpośrednie spotkanie stron, z pomocą przychodzi e-mediacja.

Opinie naszych klientów

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami