Uszkodzenie ciała

Uszkodzenie ciała jest jednym z najczęściej spotykanych w praktyce przestępstw. Jeśli wynikiem uszkodzenia ciała jest ciężki uszczerbek na zdrowiu (np. istotne zeszpecenie, ciężkie kalectwo, nieuleczalna lub długotrwała choroba, pozbawienie mowy, wzroku, słuchu), sprawcy grozi kara pozbawienia wolności na co najmniej 3 lata.

Uszkodzenie ciała – Dobry adwokat Udzielimy profesjonalnej pomocy prawnej w związku z przestępstwami dotyczącymi uszkodzenia ciała. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdej sprawie karnej. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Jak kara za nieumyślne uszkodzenie ciała?

Jeżeli sprawca nie działał umyślnie, wtedy grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności

W najcięższym przypadku – kiedy na skutek uszkodzenia ciała doszło do śmierci poszkodowanego – sprawcy grozi od 5 lat więzienia do 25 lat pozbawienia wolności, aż po dożywocie.

Kiedy sprawca może zostać ukarany grzywną?

Jeśli rozstrój zdrowia lub naruszenie czynności narządu poszkodowanego nie trwają dłużej niż 7 dni, sprawca podlega karze ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do 2 lat albo może zostać ukarany grzywną.

Prawo tak samo reguluje kwestie uszkodzenia ciała poczętego dziecka.

Postępowania karne dotyczące uszkodzenia ciała

Nasza Kancelaria Adwokacka VOLENTI posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących uszkodzenia ciała – służymy, więc swoją szeroką wiedzą.

Nasi adwokaci oferują:

  • bogate doświadczenie, oparte na dogłębnej i szczegółowej wiedzy,

  • indywidualne podejście do każdego klienta i jego sprawy,

  • reprezentowanie klienta na wszystkich etapach postępowań w związku z uszkodzeniem ciała,

  • pomoc w zbieraniu materiału dowodowego,

  • kompleksowa analiza sytuacji klienta i szukanie jak najlepszych rozwiązań.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.