Prawo nieuczciwej konkurencji

Nic nie działa tak mobilizująco na rozwój przedsiębiorstwa jak… konkurencja. Dopóki mieści się ona w ramach prawa i nie przybiera formy nieuczciwego współzawodnictwa, czasami wręcz bezprawnego. Wówczas staje się czynem nieuczciwej konkurencji i konieczne jest poszukanie dobrego adwokata od prawa nieuczciwej konkurencji.

Prawo o nieuczciwej konkurencji Specjaliści z Kancelarii Prawnej VOLENTI gwarantują profesjonalną pomoc, obsługę i doradztwo prawne w zakresie prawa nieuczciwej konkurencji. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Czyn nieuczciwej konkurencji - co to jest?

Zgodnie z definicją są to wszelkie działania niezgodne z literą prawa lub też przyjętymi normami, obyczajami. Stwarzają one zagrożenie dla przedsiębiorcy oraz mogą naruszać jego lub jego klientów interesy.

Zdarza się również nieświadome naruszenie prawa. Jednak ta niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności karnej. Przed takimi sytuacjami chroni nasza Kancelaria Prawna. Adwokaci nadzorują działania firmy, nie dopuszczając do naruszenia prawa. Zwłaszcza że poszkodowany może wystąpić o odszkodowanie.

Przejawy nieuczciwej konkurencji

Czas przyjrzeć się, jakie dokładnie czyny i działania wchodzą w zakres nieuczciwej konkurencji.

  • Niewłaściwe oznaczenie miejsca, produkcji towarów,

  • Błędne oznaczenie lub jego brak,

  • Naśladowanie produktów wprowadzających konsumenta w błąd,

  • Nieprzestrzeganie umowy,

  • Nieuczciwa reklama,

  • Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Przed takimi działaniami chroni Kancelaria Adwokacka VOLENTI. Równocześnie nadzorując, co mieści się w granicach prawa, a co jest już jego przekroczeniem

Prawo o nieuczciwej konkurencji z kancelarią VOLENTI

Nasi specjaliści, adwokaci zapewniają pomoc w:

  • Doradztwie prawnym,

  • Analizie dokumentacji, umów pod kątem prawa nieuczciwej konkurencji,

  • Reprezentowaniu w procesie sądowym oraz przygotowywaniu wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzeniem sprawy.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.