Prawo spadkowe

Kancelaria Adwokacka VOLENTI posiada w zespole adwokatów, których wiodącą specjalizują jest prawo spadkowe. Katowice jest główną lokalizacją docelowych klientów.

Prawo spadkowe określa zasady przekazywania zobowiązań i majątku po śmierci ich właściciela. Bardzo istotną częścią prawa spadkowego jest dziedziczenie, które dzieli się na ustawowe i testamentowe.

Dobry adwokat – Prawo spadkowe – Katowice Kompleksowe usługi w zakresie prawa spadkowego na śląsku. Kancelaria Adwokacka VOLENTI. Skontaktuj się z nami. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Krąg spadkobierców i nabycie spadku

Przed sądem lub notariuszem ustala się krąg spadkobierców – wynika on z ustawy (wtedy dziedziczą osoby spokrewnione ze zmarłym) lub z testamentu (wtedy dziedziczą osoby w nim wskazane, które nie muszą być spokrewnione ze spadkodawcą).

Stwierdzenie nabycia spadku to w przeważającej liczbie przypadków postępowanie nieprocesowe, lecz zdarza się, że testament zostaje zakwestionowany, wtedy spór rozstrzyga sąd, który w toku postępowania wydaje finalnie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Nabycie spadku należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym i dokonać wpisów w odpowiednich rejestrach.

Zachowek

Kodeks cywilny przewiduje instytucję tzw. zachowku, który ma na celu zabezpieczenie interesów członków najbliższej rodziny zmarłego. W toku postępowania sądowego mogą oni ubiegać się o określoną sumę pieniędzy od osób obdarowanych przez zmarłego w testamencie lub w drodze darowizny. 

Osobami uprawnionymi do zachowku są: małżonek, zstępni oraz rodzice zmarłego. Należy jednak pamiętać o tym, że osobom wydziedziczonym zachowek nie przysługuje.

Eksperci prawa spadkowego

Nasi adwokaci w zakresie prawa spadkowego oferują:

  • indywidualne podejście do każdego klienta,

  • szeroko pojętą pomoc prawną i doradztwo,

  • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji,

  • pomoc w ustaleniu osób uprawnionych do otrzymania spadku,

  • przeprowadzenie klienta przez cały proces dziedziczenia zarówno ustawowego, jak i testamentowego,

  • reprezentowanie klienta przed sądem w toku całego postępowania spadkowego,

  • merytoryczne i fachowe poradnictwo we wszelkich sprawach z zakresu prawa spadkowego.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.