Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka często dotyczy osób, które w przeszłości były przedsiębiorcami. Związana jest ona z zobowiązaniami, jakie powstały w wyniku prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Teoretycznie jednak upadłość konsumencka jest dedykowana osobom fizycznym, które działalności gospodarczej nie prowadzą.

Kiedy następuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej, całość zarządzania nad majątkiem dłużnika przejmuje syndyk. Środki, które uda mu się uzyskać ze sprzedaży majątku, przeznacza na spłatę wierzycieli. Bardzo ważne w tej sytuacji jest profesjonalne wsparcie. Nasi specjaliści, podejmując się sprawy, pracują nad tym, aby proces oddłużania maksymalnie skrócić, gdyż bez pomocy wykwalifikowanych adwokatów może on trwać nawet 5 lat.

Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Jeśli znajdujecie się Państwo w trudnej sytuacji finansowej i nie jesteście w stanie spłacać swoich bieżących zobowiązań, to przeprowadzimy Państwa przez proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej, która doprowadzi do umorzenia zobowiązań.

Doradzimy Państwu najskuteczniejsze rozwiązanie prawne i ocenimy, jakie są szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przygotujemy także wniosek o ogłoszenie upadłości i skompletujemy potrzebne dokumenty. Zapewnimy również reprezentację i pomoc prawną w postępowaniu upadłościowym i w kontaktach z doradca restrukturyzacyjnym (syndykiem)

Obsługa prawna dłużnika obejmuje:

 • doradztwo i ocena szans na ogłoszenie upadłości i umorzenie zobowiązań
 • skompletowanie dokumentów i przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • reprezentację dłużnika przed sądem upadłościowym
 • przygotowywanie odpowiednich wniosków w toku postępowania upadłościowego
 • kontrolowanie przebiegu postępowania
 • kontakty z doradcą restrukturyzacyjnym (syndykiem)

Nowe przepisy prawa upadłościowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802), które weszły w życie 24 marca 2020 r. w znaczny sposób upraszczają procedurę ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Na etapie wstępnym postępowania nie jest badana przyczyna niewypłacalności zadłużonego. Osoby, które prowadziły działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG mogą również skorzystać z upadłości konsumenckiej.

Korzyści z ogłoszenia upadłości:

 • możliwość całkowitego umorzenia długów
 • niższe koszty postępowania – opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi obecnie tylko 30 zł

Upadłość konsumencka z Kancelarią VOLENTI

Nasi prawnicy zapewniają w szczególności:

 • bogate i wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań upadłościowych

 • kompleksowe oraz profesjonalne prowadzenie upadłości konsumenckiej

 • pomoc w uzyskaniu wszelkich dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

 • profesjonalne doradztwo prawne

 • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości

 • reprezentowanie klienta w sądzie w toku postępowania upadłościowego

 • merytoryczne wsparcie oraz kompleksowe doradztwo w kontaktach z wierzycielami i syndykiem

 • całościowe poradnictwo na każdym etapie trwania postępowania upadłościowego, jak i po jego zakończeniu

Opinie naszych klientów

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.