Prawo pracy

Prawo pracy to bardzo szeroki dział prawny, który zajmuje się regulacją stosunków pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Ze względu na zależność finansową, stres, powiązania emocjonalne związane z pracą często na tej linii dochodzi do napięć.

Kancelaria VOLENTI zatrudnia adwokatów, których nadrzędną specjalizacją jest prawo pracy. Katowice jest siedzibą naszej Kancelarii, ofertę zaś kierujemy do przedsiębiorców z całej Polski.

Prawo pracy – Katowice – Kancelaria VOLENTI Dobry adwokat od prawa pracy. Kompleksowa pomoc, opieka i doradztwo prawne dla firm. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Prawo pracy dla pracodawców i pracowników

Kancelaria Adwokacka VOLENTI zapewnia pomoc zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi – zgodnie z obowiązującym Kodeksem pracy:

 • Redagowanie umów o pracę lub o zakazie konkurencyjnej, a także przygotowywanie regulacji wewnątrzzakładowych (regulamin pracy, wynagrodzeń, dodatkowych świadczeń, procedur),

 • Przygotowywanie dokumentacji związanych z zakończeniem współpracy: wypowiedzenie umowy, porozumienie stron, rozwiązanie umowy itp.,

 • Reprezentowanie przed związkami zawodowymi oraz przed sądem pracy, Państwową Inspekcją Pracy, czy też komisjami antymobbingowymi.

Pełne wsparcie prawne z zakresu prawa pracy

Nasi prawnicy od prawa pracy zapewniają pełne wsparcie podczas:

 • Spraw związanych z wynagrodzeniem – zarówno z wynikających z umowy o pracę, jak i nadgodzin, dodatkowych premii w oparciu o prawo pracy czy też regulaminów wewnątrzzakładowych,

 • Ustaleniem stosunku pracy – w oparciu o zawartą umowę, a także innymi umowami cywilnoprawnymi, którymi pracodawca zasłania się, chcąc uniknąć wypłacania należności,

 • Dochodzenia związane z roszczeniami z tytułu dyskryminacji oraz mobbingu, również przed sądem,

 • Przyznawaniem odpraw lub odszkodowań – w oparciu o umowę, prawo pracy, a także regulaminy zakładowe, odzyskanie dodatkowych należności,

 • Konsultacje zarówno w zakresie roszczeń indywidualnych, jak i zbiorowych zakończone przygotowywaniem opinii prawnych,

 • Reprezentowanie w sądzie, przygotowywanie pism sądowych, zarówno w postępowaniach, w których stroną jest związek zawodowy jak i Państwowa Inspekcja Pracy,

 • Negocjowania z pracownikami lub związkami zawodowymi,

 • Zarządzania karami porządkowymi,

 • Przeprowadzania procedur związanych z wypadkami przy pracy.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.