Postępowanie restrukturyzacyjne

Dłużnik może zawrzeć układ z wierzycielem, co jest regulowane przez prawo restrukturyzacyjne. Układ zatem może zostać zawarty poprzez jedną z czterech procedur: sanację, samodzielne zabieranie głosu, postępowanie układowe lub przyspieszone postępowanie układowe. Zawierając układ, dłużnik chce uniknąć upadłości – upadłość bowiem nie jest pożądana zarówno przez dłużnika, jak i wierzyciela, ale również przez całość gospodarki.

Upadłość i restrukturyzacja – Kancelaria VOLENTI Dobry adwokat od upadłości firm i restrukturyzacji. Kompleksowa pomoc, opieka i doradztwo prawne dla przedsiębiorców. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Doradztwo w zakresie prawa restrukturyzacyjnego

Kancelaria Adwokacka VOLENTI oferuje kompleksową obsługę i profesjonalne doradztwo w zakresie postępowania restrukturyzacyjnego. Nasi specjaliści pomagają w przygotowaniu propozycji układowej, aby była ona spójna i wiarygodna, ale przede wszystkim przekonująca dla sądu oraz wierzycieli.

Nasi adwokaci oferują w szczególności:

  • doradztwo i kompleksowe wsparcie prawne na etapie podejmowania decyzji w temacie zasadności złożenia wniosku restrukturyzacyjnego,

  • profesjonalne doradztwo w zakresie decyzji o wyborze właściwego postępowania, mając na względzie: postępowanie sanacyjne, układowe, przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowanie o zatwierdzenie układu,

  • najlepsze rozwiązania w zakresie restrukturyzacji,

  • negocjacje z wierzycielami, aby uzyskać poparcie w zakresie działań restrukturyzacyjnych,

  • pomoc w złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego w odpowiednim terminie,

  • pomoc w przygotowaniu porozumień, mających na celu zwiększenie szansy na przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego,

  • kompleksowe przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego w taki sposób, aby spełniał on wszystkie ustawowe wymogi,

  • reprezentowanie dłużnika przed sądem podczas całego postępowania restrukturyzacyjnego,

  • całościowe poradnictwo podczas trwania postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po jego zakończeniu.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.