Pieczęć prewencyjna i monitoring należności

Pieczęć prewencyjna w wystawianych przez Państwa dokumentach (fakturach, rachunkach, notach obciążeniowych czy wezwaniach do zapłaty) jest sprawdzonym i tanim sposobem na zmotywowanie kontrahenta do terminowego regulowania płatności.

Pieczęć prewencyjna informuje kontrahenta o Państwa współpracy z profesjonalnym podmiotem zajmującym się windykacją należności, który w przypadku opóźnienia w płatności szybko podejmie działania windykacyjne.

Korzyścią płynącą dla Państwa z tej usługi jest przede wszystkim terminowy spływ należności od kontrahentów i możliwość podjęcia szybkich i skutecznych działań windykacyjnych.

Oferujemy Państwu pieczęć prewencyjną według zamieszczonego poniżej wzoru:

Koszt nabycia pieczęci prewencyjnej wynosi 699,00 zł netto.

Monitoring należności

Monitoring płatności to usługa, która minimalizuje ryzyko związane z nieterminowymi płatnościami. Jest to najskuteczniejszy sposób na zachowanie w firmie płynności finansowej.

Monitoring polega na stałej i profesjonalnej kontroli płatności faktur. Nasi pracownicy systematycznie kontaktują się z Państwa płatnikami w celu zapewnienia regularności spłat i przyspieszenia spływu należności.

Koszt monitoring płatności ustalany jest indywidualnie z klientem i zależy od przewidywanej liczby klientów i wartości faktur objętych monitoringiem.

Opinie naszych klientów

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami