Monitoring płatności

Monitoring należności w przedsiębiorstwie, czyli płynność finansowa w Twojej firmie pod pełną kontrolą.

Windykacja, monitoring płatności online to usługa, gdzie w ramach działania minimalizuje się ryzyko związane z nieterminowymi płatnościami. Proces monitorowania kontrahentów to najskuteczniejszy sposób na zachowanie w firmie płynności finansowej.

Koszt monitorowania należności ustalany jest indywidualnie z klientem i zależy od przewidywanej liczby klientów i wartości faktur objętych monitoringiem.

Monitoring należności z VOLENTI Katowice Profesjonalny monitoring wierzytelności. Kontrola należności w przedsiębiorstwie i monitoring faktur. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Skuteczne prowadzenie negocjacji z dłużnikiem to specjalizacja Kancelarii VOLENTI Katowice. Bardzo ważne jest, aby na bieżąco monitorować należności i wysyłać wezwania do zapłaty.

Na czym polega monitoring płatności?

Monitorowanie należności polega na stałej i profesjonalnej kontroli płatności faktur. W ramach monitoringu nasi pracownicy systematycznie kontaktują się z Państwa płatnikami w celu wezwań do zapłaty, a tym samym zapewnienia regularności spłat i przyspieszenia spływu należności. 

W następnej kolejności kontrahent dostaje przypomnienia o upływie terminu. Często już sama wiadomość o nadchodzącym terminie, powoduje, że kwota zostaje przelana w odpowiednim czasie. W ostateczności konieczne jest uruchomienie procesu windykacji polubownej lub sądowej. W takim systemie dłużnik jest zmuszony do uregulowania faktury.

Dlaczego warto korzystać z monitoringu płatności?

Korzystanie z profesjonalnie prowadzonego monitoringu należności pozwala na stałe kontrolowanie oraz rozpoznawanie zagrożonych przekroczeniem płatności należności

Jednocześnie stosowane formy ponaglenia mają motywować kontrahenta do spłaty, a nie zmuszać. Ma to szczególne znaczenie dla utrzymania dobrych relacji. Kontrahenci, którzy już wiedzą, że pilnowaniem spłat zajmuje się profesjonalna firma są bardziej zdyscyplinowani i sami zaczynają kontrolować terminy płatności. Windykację uruchamiamy bardzo rzadko, ponieważ kontrahenci są wystarczająco zmotywowani do płatności.

Główne zalety korzystania z monitoringu należności to:

 • Utrzymanie płynności finansowej
 • Bezpieczne planowanie kolejnych inwestycji
 • Uregulowanie kontaktów z kontrahentami
 • Utrzymanie pozytywnego i profesjonalnego wizerunku firmy na rynku
 • Odciążenie związane z przypominaniem o należnościach
 • Zwiększenie dyscypliny wśród kontrahentów, jak i w przedsiębiorstwie
 • Poprawa bezpieczeństwa finansowego firmy

Z jakich narzędzi korzysta monitoring wierzytelności?

Na pierwszym etapie – śledzenia terminów spłaty – nasi specjaliści korzystają z rejestru sprzedaży. Jest to baza, w której umieszczane są wszystkie faktury wraz z informacjami o każdej transakcji, takimi jak: termin płatności, numer konta, dane kontrahenta, kwota już uregulowana, kwota do uregulowania. Bardzo często program monitoringu należności zespolony jest z programem do fakturowania.

W przypadku informowania kontrahenta o zbliżającym się terminie spłaty lub o jego przekroczeniu, przypomnienia są dostarczane za pomocą telefonów, wiadomości online lub z wykorzystaniem metod tradycyjnych jako:

 • Wiadomości e-mail lub sms
 • Wiadomości głosowe
 • Wezwanie do zapłaty
 • Bezpośrednia rozmowa telefoniczna
 • Spotkanie z kontrahentem

Bez względu na formę kontaktu, każda z metod ma na celu łagodne poinformowanie o upływającym terminie, bez ryzyka nadszarpnięcia relacji.

Dla jakich firm monitoring płatności jest odpowiedni?

Oferta monitoringu kierowana jest do każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Problem ściągania należności nie dotyczy wyłącznie dużych firm. Nawet przy wystawianiu kilku faktur w miesiącu, trudno zapamiętać wszystkie daty, a naruszenie budżetu małego przedsiębiorstwa może znacząco wpłynąć na jego stabilność oraz pozycję na rynku.

Już samo wdrożenie prowadzenia monitoringu, regularnego monitoringu motywuje zdecydowaną większość kontrahentów do konieczności zapłaty. Ostatecznością staje się windykacja polubowna lub sądowa.