Windykacja polubowna

Twój kontrahent nie reguluje terminowo płatności, nie opłaca faktur? Nie wiesz, jak skutecznie odzyskać swoją należność, bez negatywnego wpływu na dalszą współpracę? W takiej sytuacji warto skorzystać z windykacji polubownej przeprowadzanej online przez naszych specjalistów. Dowiedz się, dlaczego warto zdecydować się na windykację i jak windykacja polubowna może Ci pomóc w odzyskaniu pieniędzy i wierzytelności.

Skuteczna windykacja z VOLENTI Masz wiele nieopłaconych faktur i chcesz odzyskać ciężko zarobione pieniądze? Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci odzyskać Twoje należności. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Zobacz ofertę: Windykacja – Katowice

Co to jest windykacja polubowna?

Windykacja jest to proces, który składa się z wielu działań zgodnych z prawem. Ich wspólnym celem jest odzyskanie należności. Inaczej mówiąc, jest to metoda dążąca do wyegzekwowania spłaty długów realizowana przez wierzyciela, pełnomocnika lub firmę, która zajmuje się windykacją. 

Wierzyciel: może nim być firma lub osoba prywatna.

Pierwszym etapem działań windykacji jest windykacja polubowna, zwana z definicji też miękką. Jej zadaniem jest zdyscyplinowanie dłużnika do spłaty długu za pomocą łagodnych form. To raczej próba nawiązania współpracy oraz dojście do porozumienia, w taki sposób, aby każda ze stron była usatysfakcjonowana. Wynika to głównie z założenia, że nie za każdym długiem i nie za każdym brakiem płatności stoi zła wola spłacającego. Często on sam zmaga się z zakłóceniami w płynności finansowej i tymczasowym brakiem pieniędzy. Owszem, zawsze można zmusić dłużnika do ogłoszenia upadłości firmy, jednak ta metoda nie skutkuje odzyskaniem wierzytelności.

Proces odzyskiwania należności w zdecydowanej większości przypadków kończy się na windykacji polubownej, gdzie dochodzi do ugodyJeżeli odzyskiwanie długów nie kończy się na etapie polubownym (wielokrotne wezwania do zapłaty), wówczas konieczna jest windykacja sądowa (przymusowa) i skierowanie sprawy do sądu. 

W jaki sposób przebiega windykacja polubowna?

Podstawowym warunkiem uruchomienia windykacji polubownej jest przekroczenie terminu spłaty długu ustalonego w umowie, czy też określonego na fakturze. W pierwszej kolejności nasi windykatorzy kontaktują się z dłużnikiem i informują go opóźnieniu. Często już sam kontakt firmy windykacyjnej przyśpiesza uregulowanie należności.

Aby zapewnić płynność finansową firmy przyda się Państwu monitoring należności.

W kolejnym etapie staramy się dowiedzieć, co powoduje opóźnienie spłaty. Może okazać się, że dłużnik potrzebuje wsparcia, bo znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Brak zapłaty nie zawsze musi wynikać ze złej woli kontrahenta. Wówczas dochodzi do zawarcia porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Należność zostaje rozłożona na raty wraz z określeniem terminów spłat.

Po zakończeniu etapu negocjacji z dłużnikiem na bieżąco monitujemy, czy warunki porozumienia są przestrzegane. Jeżeli nie lub też dłużnik w ogóle nie chciał dojść do porozumienia, wykorzystujemy odpowiednie narzędzia, które mają skłonić dłużnika do uregulowania należności. Dopiero po tym etapie – jeżeli nie doszło do spłaty – sprawa zostaje skierowana do sądu i windykacja polubowna się kończy.

Jakie narzędzie wykorzystujemy w windykacji polubownej?

Stosujemy szereg różnych narzędzi, aby zmotywować dłużnika do zapłaty:

  • Wysyłanie pism i wezwań: do spłaty długów, do zapłaty odsetek, przypomnień poprzez e-mail, sms, pocztę.
  • Kontakt telefoniczny.
  • Wizyty w siedzibie dłużnika.
  • Publikacja danych dłużnika w biurach informacji gospodarczej.
  • Opublikowanie długu na giełdzie długów.
  • Przekazanie sprawy do sądu.

Opinie naszych klientów