Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód sam w sobie jest trudnym doświadczeniem dla obydwojga małżonków. Sprawa tym bardziej się komplikuje, gdy którejś ze stron zależy na orzeczeniu winy małżonka. Sąd ma obowiązek rozpatrzeć, czy rzeczywiście jedna ze stron jest winna ustania pożycia małżeńskiego. Wtedy też bardzo ważne jest, aby szukać pomocy w kancelarii, która kompleksowo i w pełni profesjonalnie zajmie się sprawą.

W Polsce zdecydowana większość rozwodów orzekana jest bez wskazywania winnego ustania pożycia. Jeśli decydujemy się na rozwód z orzeczeniem o winie małżonka, musimy nastawić się na długą i bardzo wyczerpującą psychicznie oraz emocjonalnie batalię. Sąd ma wtedy obowiązek skrupulatnie i dokładnie sprawdzić całość materiałów dowodowych, jak również przesłuchać świadków.

Ważne są materiały dowodowe

Aby złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, należy zebrać oraz zabezpieczyć jak najbardziej wiarygodny materiał dowodowy, który będzie wykorzystany w pozwie, np. zdjęcia, zeznania świadków, billingi telefoniczne, korespondencja na platformach społecznościowych, czy wiadomości SMS. Nie należy jednak zapominać, iż dowody muszą być pozyskane bez naruszenia prawa.

Procedura

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie powinien być przede wszystkim poprawny pod względem formalnym, tj. musi zawierać oznaczenie stron wraz ich adresami zamieszkania, PESEL powoda, oznaczenie sądu. Należy również w nim zawrzeć wspomniane wcześniej materiały dowodowe. W uzasadnieniu pozwu powinno być zawarte szersze wyjaśnienie naszego żądania. Pozew oczywiście musi być zaopatrzony własnoręcznym podpisem pozywającego, ze wskazaniem załączników do pisma.

Przyczyny rozwodów z orzeczeniem o winie

Najczęstszym powodem rozwodu z orzeczeniem o winie są: zdrada, przemoc, nadmierne spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających, ale również brak wzajemnej pomocy czy niechęć do współżycia. Ubiegając się o ten rodzaj rozwodu, należy brać pod uwagę długi i najczęściej bolesny przebieg postępowania sądowego, który może trwać nawet kilka lat. Bardzo rzadko zdarza się bowiem, aby strona oskarżana o rozpad małżeństwa, przyznała się do winy.

Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie

Jeśli dojdzie do rozwodu z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, drugi może dochodzić nierównego podziału majątku lub rościć sobie prawa do alimentów. Prawa do alimentów można dochodzić od razu w procesie o rozwód albo w późniejszym terminie – w procesie o alimenty. Na ich wysokość wpływa orzeczenie o winie.

Rozwód i podział majątku

Zadbamy o Twoje prywatne sprawy

5/5 - (20 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»