Pozew o rozwód

W dzisiejszych czasach wiele małżeństw kończy się rozwodem. Nie jest to łatwe doświadczenie, zwłaszcza kiedy współmałżonek nie godzi się na współpracę. Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie i wiedzę niezbędną do sprawnego przeprowadzenia klienta przez zawiłe ścieżki postępowania rozwodowego.

Złożenie pozwu o rozwód

Pierwszym krokiem jest złożenie pozwu o rozwód – może być on sporządzony przez pełnomocnika lub samodzielnie przez jedną ze stron postępowania. Klient musi mieć świadomość konieczności udowodnienia przed sądem trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Trwały rozkład pożycia małżeńskiego oznacza brak możliwości odbudowania więzi pomiędzy małżonkami.

Niezbędne dokumenty

Oprócz pozwu o rozwód, należy przygotować inne niezbędne dokumenty, m.in. skrócone odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci, odpis skrócony małżeństwa, dokumenty, które poświadczą zupełny i trwały rozkład małżeństwa, zaświadczenia o osiąganych dochodach. Jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, warto przygotować dokumenty określające koszty ich utrzymania.

Rozwód bez orzekania o winie

Najszybszym sposobem na uzyskanie rozwodu jest nieorzekanie o winie którejś ze stron – muszą na to wyrazić zgodę obie strony. Jeśli rozwód ma być wydany z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, należy tę winie udowodnić. W trakcie postępowania sąd rozstrzyga również sprawę władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, kosztów ich utrzymania i kontaktów z nimi.

Kancelaria VOLENTI oferuje:

  • szeroko pojętą pomoc prawną obejmującą cały przebieg postępowania rozwodowego,
  • merytoryczną pomoc w sporządzeniu pozwu rozwodowego,
  • przygotowywanie wszystkich dokumentów potrzebnych w toku postępowania,
  • reprezentowanie klienta w sądzie,
  • pomoc w zbieraniu materiału dowodowego,
  • indywidualne podejście do każdej sprawy z profesjonalizmem na najwyższym poziomie

Rozwód i podział majątku

Zadbamy o Twoje prywatne sprawy

5/5 - (26 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami