Windykacja Zabrze

Niewywiązywanie się z warunków umowy i brak terminowości w opłacaniu zobowiązań? Windykacja w Zabrzu wezwie dłużnika do uregulowania należności i skutecznie zaradzi nieuczciwym działaniom.

Skuteczna windykacja z VOLENTI Masz wiele nieopłaconych faktur i chcesz odzyskać ciężko zarobione pieniądze? Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci odzyskać Twoje należności. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Firma windykacyjna w Zabrzu

Windykacja jest procesem, w którym konkretny podmiot próbuje odzyskać swoją własność poprzez wykorzystanie metod opartych na przepisach prawa. Istnieją tutaj dwie strony – wierzyciel (czyli osoba, która rości sobie prawo do otrzymania danego świadczenia) oraz dłużnik (czyli osoba, która jest zobowiązana spłacić dane zobowiązanie).

Usługi windykacyjne oferują konkretne firmy, a więc jest to metoda całkowicie legalna. Warto jednak pamiętać, by stosować się do reguł prawnych. Proces ten zwykle zaczyna się, gdy dane zobowiązanie finansowe lub inne nie zostało uregulowane w terminie, a próba przypomnienia o konieczności spłaty świadczenia nie przyniosła pożądanych rezultatów. Wiele osób zgłasza się do specjalistów od windykacji, kiedy kontakt z dłużnikiem przestaje być możliwy i celowo unika on konfrontacji.

Jakie rodzaje windykacji można wyróżnić?

Proces windykacji może przebiegać na różne sposoby – w zależności od rodzaju sprawy i działań dłużnika. Wymienić można trzy typy windykacji, które są też etapami procesu. Wśród nich jest:

  • windykacja polubowna – firma nawiązuje kontakt z dłużnikiem i zachęca go do dobrowolnego uregulowania należności; całość odbywa się w sposób ugodowy – prowadzi się negocjacje oraz wysyła wezwania do zapłaty; jeśli takie działania nie przynoszą rezultatów, sprawa trafia na drogę sądową),
  • windykacja sądowa – na tym etapie sprawa trafia do sądu – wnoszony jest pozew o zapłatę,
  • egzekucja komornicza – jest to ostatni etap, podczas którego podejmuje się próbę uregulowania niespłaconych świadczeń; firma windykacyjna w imieniu klienta składa wniosek do komornika, a ten wszczyna postępowanie egzekucyjne.

Warto zaznaczyć, że firma windykacyjna zajmuje się wszelkiego rodzaju formalnościami i gwarantuje klientowi odpowiednią opiekę prawną.

Skuteczna windykacja długów

Do VOLENTI można zgłosić się z konkretną sprawą dotyczącą nieterminowych spłat zobowiązań – specjaliści doradzą, jaka usługa windykacyjna jest najbardziej odpowiednia w danej sytuacji. Usługi windykacyjne to nie tylko przeprowadzanie wspomnianych wcześniej trzech etapów odzyskiwania należności, ale także m.in. zakup i giełda wierzytelności, wywiad gospodarczy oraz działania prewencyjne.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.