Windykacja Chorzów

Twój kontrahent nie spłacił zaległej faktury? Masz problemy z odzyskaniem pożyczki? W takich przypadkach warto wziąć pod uwagę usługi świadczone przez windykatorów. Na czym polega windykacja w Chorzowie?

Firma windykacyjna w Chorzowie

Windykator zajmuje się prowadzeniem windykacji, czyli odzyskiwaniem należności od dłużników w imieniu wierzycieli.

Dzięki szerokiej wiedzy oraz doświadczeniu firmy windykacyjne w Chorzowie mogą zapewnić wysoką skuteczność w odzyskiwaniu długów, wyręczając w tym wierzyciela. Zatrudniają specjalistów – prawników, negocjatorów, a także współpracują z detektywami i komornikami. Mogą przez to pomóc swoim klientom na wszystkich etapach ściągania należności – od momentu wysłania pierwszego monitu do dłużnika aż do egzekucji komorniczej.

Skuteczna windykacja z VOLENTI Masz wiele nieopłaconych faktur i chcesz odzyskać ciężko zarobione pieniądze? Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci odzyskać Twoje należności. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Na czym polega windykacja długów?

Windykacja długów obejmuje trzy główne etapy:

1. Etap polubowny

Windykacja polubowna jest nakierowana na pozasądowe rozwiązanie sprawy zadłużenia. Windykator kontaktuje się z dłużnikiem, informuje go o konsekwencjach zaniechania spłaty długu oraz nakłania do uregulowania należności. Kontakt z dłużnikiem może odbywać się listownie, telefonicznie, internetowo i osobiście.

2. Etap sądowy

W przypadku braku powodzenia windykacji polubownej windykator może przejść do windykacji sądowej. Wnosi pozew do sądu i reprezentuje klienta w postępowaniu, aby otrzymać tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności.

3. Etap komorniczy

Windykator składa w kancelarii komorniczej wniosek o egzekucję długów i czuwa nad jej prawidłowym i skutecznym przebiegiem, tzw. egzekucja komornicza.

Jak wybrać skutecznego windykatora?

Wybór firmy windykacyjnej ma kluczowe znaczenie dla powodzenia procesu odzyskiwania należności.

Dobry windykator powinien być doświadczony, współpracować ze specjalistami i wyróżniać się pozytywnymi opiniami.

Osobom prywatnym i przedsiębiorcom zainteresowanym wszczęciem procesu jak windykacja – Chorzów zapewnia dostęp do sprawdzonych firm windykacyjnych. Kompleksowe usługi w tym zakresie świadczy Kancelaria Prawna VOLENTI działająca na terenie Śląska.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.