Windykacja Szczecin

Osobom prywatnym i przedsiębiorcom zainteresowanym wszczęciem procesu jak windykacja – Szczecin zapewnia dostęp do sprawdzonych firm windykacyjnych. Jedną z nich jest Kancelaria Prawna VOLENTI. Podczas działań realizowanych przez kancelarię, które są związane z windykacją należności, można wyróżnić różne etapy. Warto zapoznać się ze specyfiką poszczególnych elementów procesu windykacji.

Skuteczna windykacja z VOLENTI Masz wiele nieopłaconych faktur i chcesz odzyskać ciężko zarobione pieniądze? Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci odzyskać Twoje należności. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Firma windykacyjna w Szczecinie

Windykacja należności od dłużników może być rozpoczęta nawet po jednym dniu po upływie terminu płatności. Jest to bardzo korzystna wiadomość dla wielu przedsiębiorstw, ponieważ im szybciej zostanie założona sprawa windykacyjna, tym szybsze może być odzyskanie swoich należności od dłużników. Windykacja Szczecin stara się rozwiązywać spory w sposób polubowny. Natomiast wszczynanie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych jest dla pracowników ostatecznością.

Profesjonalna windykacja długów

Windykacja polubowna

Pierwszym etapem działań windykacyjnych jest windykacja polubowna. Polega ona przede wszystkim na nawiązaniu kontaktu z dłużnikiem, a także nakłonieniu go do dobrowolnej spłaty swoich długów. Jest to możliwe przede wszystkim poprzez prowadzenie rozmów i negocjacji, ale także wysyłanie wezwań do zapłaty. Dzięki zawartej ugodzie dłużnik ma możliwość spłacenia swoich zobowiązań w sprawny sposób. Dzięki temu cała sprawa zostaje zakończona w sposób polubowny.

Windykacja sądowa

Jeśli etap windykacji polubownej nie umożliwi odzyskania należności klienta, zastosowanie ma etap windykacji sądowej. Podczas tego etapu przez kancelarię zostaje przygotowany oraz wysłany do sądu wniosek o zapłatę. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie stosownego tytułu egzekucyjnego, na którego podstawie dłużnik ma obowiązek dokonania spłaty posiadanych przez siebie należności. W postępowaniu sądowym bardzo istotna jest opieka prawna, dlatego kancelaria współpracuje z wyspecjalizowanymi prawnikami w zakresie działań windykacyjnych.

Windykacja egzekucyjna

Ostatnim etapem działań windykacyjnych jest sporządzenie oraz wysłanie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji. Podczas tego procesu niezbędne jest ustalenie składników majątku dłużnika, dzięki czemu możliwe będzie efektywne oraz sprawne odzyskanie wszystkich należności klientów.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.