Windykacja Bydgoszcz

Bolączką polskiego obrotu gospodarczego są zatory płatnicze. Działają na zasadzie domina. Wystarczy, by jeden czy dwóch kontrahentów nie uregulowało należności za faktury, by ich wierzyciel również stracił płynność finansową i popadł w długi, a potem jego dostawcy itd. Pandemia dodatkowo pogłębiła zjawisko zatorów płatniczych. Rozwiązaniem problemu jest windykacja. Bydgoszcz jest miastem, gdzie kompleksowo świadczymy usługi windykacyjne.

Skuteczna windykacja z VOLENTI Masz wiele nieopłaconych faktur i chcesz odzyskać ciężko zarobione pieniądze? Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci odzyskać Twoje należności. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Firma windykacyjna w Bydgoszczy

Termin windykacja jest pochodzenia łacińskiego i oznacza odzyskiwanie należności od dłużnika. Zgodnie z prawem wierzyciel ma do wyboru windykację lub dochodzenie należności na drodze sądowej. To ostatnie rozwiązanie jest jednak bardzo czasochłonne, procesy trwają kilka lat, a egzekucja komornicza jeszcze dłużej.

Znacznie szybszym rozwiązaniem jest windykacja. Wierzyciel i dłużnik na zasadzie polubownej ustalają sposób spłaty zadłużenia. Nie zawsze jest to jednak łatwe. Dłużnicy z reguły unikają kontaktu, ukrywają swoje dochody oraz majątek.

Przedsiębiorcy nie mają czasu, ani możliwości, by dochodzić swoich należności, dlatego windykację zlecają zewnętrznym firmom windykacyjnym.

Kancelaria prawna czy firma windykacyjna?

Wierzyciel, który bezskutecznie przez kilka miesięcy próbuje odzyskać swoje należności, decyduje się oddać sprawę w ręce kancelarii prawnej lub firmy windykacyjnej. Czym się to różni?

Firmy windykacyjne w Bydgoszczy zajmują się skupem należności dłużnych po znacznie niższych cenach, wierzyciel zrzeka się praw do należności. Zyskiem firmy jest różnica między ceną zakupu długu a odzyskaną kwotą wraz odsetkami.

W przypadku kancelarii prawnej windykacja w Bydgoszczy przebiega nieco inaczej. Wierzyciel zachowuje tytuł prawny do długu i płaci tylko prowizję od wyegzekwowanej kwoty, to znacznie korzystniejsze rozwiązanie.

Pierwszym etapem windykacji jest windykacja polubowna polegająca na przekonaniu dłużnika do spłaty długu w dogodnych dla niego ratach i dogodnym terminie. W wielu przypadkach taka windykacja okazuje się skuteczna. Ostatecznie kancelaria prawna doprowadza do szybkiego postępowania sądowego (windykacja sądowa) i szybkiej egzekucji komorniczej.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.