Na czym polega optymalizacja podatkowa?

Optymalizacja podatkowa w firmie to proces planowania podatkowego, a jej celem jest takie zarządzanie, by jak najbardziej obniżyć finansowe ciężary fiskalne.

Poprzez przeorganizowanie pewnych aspektów działalności firma będzie ponosiła mniejsze zobowiązania, ale wszystko z poszanowaniem przepisów. Unikanie płacenia podatków, ukrywanie dochodów, tworzenie dokumentów przedstawiających nieprawdziwy stan finansów to już nie optymalizacja, a zagrożone sankcjami przestępstwo!

Dobry prawnik – Prawo podatkowe – Katowice Udzielimy pomocy prawnej w zakresie prawa podatkowego i zoptymalizujemy podatki. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdej sprawie. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Co to jest optymalizacja podatkowa?

Optymalizacja podatkowa zmierza do tego, by przedsiębiorca zapłacił jak najniższy podatek, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczył na rozwój, spłatę zobowiązań lub inny wybrany cel. Optymalizacja bazuje na umiejętnym stosowaniu przepisów podatkowych i jest zgodna z prawem.

Optymalizacja podatkowa to różnorodne działania, które mają na celu zminimalizowanie obciążeń podatkowych firmy oraz zwiększenie płynności. Należą do nich przede wszystkim:

  • stosowanie ulg podatkowych,
  • wybór innej formy prowadzenia działalności,
  • wybór rozliczenia kwartalnego zamiast miesięcznego.

Firma, która chce zoptymalizować podatki, musi przeanalizować obowiązujące przepisy i zastosować je w taki sposób, by legalnie zmniejszyć wysokość płaconych zobowiązań.

Optymalizacja służy uwolnieniu środków, które zamiast na opłacenie podatków, przeznaczone zostaną na rozwój firmy, wypłacenie dywidendy lub inny cel zgodny z zamiarem wspólników.

W literaturze istnieje pojęcie „nadmiernej optymalizacji podatkowej”, która jest równoznaczna z unikaniem płacenia. Jest to wykroczenie podatkowe, o którym mowa w art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego: „Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”.

Jaki jest cel optymalizacji podatków?

Optymalizacja podatkowa polega na wykorzystaniu przewidzianych w przepisach rozwiązań podatkowych oraz zastosowaniu takich form organizacyjnych, które umożliwią przedsiębiorcy płacenie niższych podatków.

To oczywiste, że każdy chce płacić możliwie najniższe podatki oraz uprościć swoje rozliczenia. Celem działania przedsiębiorcy jest maksymalizowanie zysków, więc zależy mu na tym, by odprowadzać jak najniższe opłaty. Służy temu umiejętne stosowanie przepisów i dopasowywanie się do zmieniających się okoliczności.

Metody optymalizacji podatkowej

Optymalizację podatkową można prowadzić na różne sposoby. Do najczęściej stosowanych należą:

  • wybór korzystniejszej formy opodatkowania dla danego typu działalności,
  • korzystanie z ulg i zwolnień,
  • połączenie spółek lub wydzielenie części przedsiębiorstwa,
  • przeniesienie działalności za granicę,
  • zmiana częstotliwości rozliczeń.

Często stosuje się jednocześnie kilka metod optymalizacji.

Optymalizacji nie należy przeprowadzać bez przeanalizowania różnych podatkowych aspektów działalności przedsiębiorcy i porównania ich z możliwymi korzyściami po wprowadzeniu zmian.

Konieczne jest przeprowadzenie analizy potrzeb firmy, a w trakcie projektowania zmian może pojawić się także konieczność skierowania do organu podatkowego wniosku o interpretację indywidualną.

To wszystko jest na tyle skomplikowaną materią, wymagającą uwzględnienia różnych czynników, że nie należy ryzykować samodzielnego planowania. Przedsiębiorca powinien skontaktować się z doradcą podatkowym i współpracować z nim przez cały czas wdrażania optymalizacji.

Optymalizacja podatkowa a unikanie opodatkowania – różnica

Niektórzy traktują optymalizację podatkową na równi z unikaniem opodatkowania, a jest między nimi zasadnicza różnica. Optymalizacja jest całkowicie legalna, to nic innego, jak wybieranie najskuteczniejszych rozwiązań podatkowych dla swojej firmy, znajomość przepisów i gotowość do wdrażania zmian organizacyjnych, które przyniosą oszczędności.

Unikanie opodatkowania jest natomiast niezgodne z prawem. Zmierza do ukrywania dochodów, sztucznego zaniżania należnego podatku, tworzenia dokumentacji niezgodnej ze stanem faktycznym.

Firmy unikające podatków często wykorzystują raje podatkowe, czyli rejestrują działalność w państwie, którego przepisy podatkowe są wyjątkowo łagodne dla kapitału zagranicznego. Te wszystkie działania przeprowadzane są ze szkodą dla Skarbu Państwa, gdyż nie wpływają do niego należności podatkowe w pełnej wysokości.

Przedsiębiorcy unikający opodatkowania muszą mieć świadomość, że może to skutkować wszczęciem przeciw nim postępowania przez organy podatkowe. Niewłaściwie prowadzona optymalizacja może przynieść więcej szkody niż pożytku, dlatego należy powierzyć ją profesjonalistom.

Usługa dla spółek i dużych firm

5/5 - (17 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»