Wyprowadzanie zaległości księgowych

Skąd biorą się w firmie zaległości księgowe?

Nie od dziś wiadomo, że jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, ciąży na nas nie tylko obowiązek dokumentowania operacji rachunkowych, które dotyczą funkcjonowania firmy, ale również jej zobowiązań wobec systemu ubezpieczeniowego oraz podatkowego.

Biuro rachunkowe VOLENTI Pełna księgowość dla firm i doradztwo podatkowe. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdym aspekcie księgowości. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Wydaje się, że najpowszechniejszym powodem powstawania zaległości księgowych jest prowadzenie księgowości samodzielnie, nie mając do tego dostatecznej wiedzy, wykształcenia lub doświadczenia. Dlatego nawet wśród mikroprzedsiębiorców powszechne jest korzystanie z usług zewnętrznych księgowych lub biur rachunkowych, co pozwala na uniknięcie błędów w prowadzeniu czynności rachunkowych i ewidencyjnych. Prowadzenie księgowości samodzielnie wymaga specjalistycznej wiedzy oraz skrupulatności. Jeśli zabraknie jednego lub drugiego, przedsiębiorcy zdarzają się błędy, np. opóźnienia w wypełnianiu i przekazywaniu deklaracji, nieregularne prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów. Nieświadomy niedopełnienia formalności przedsiębiorca najczęściej dowiaduje się o zaległościach, kiedy otrzymuje wezwanie do ich uregulowania.

Zdarza się, że zaległości księgowe powstają z powodu zwykłych nieprzewidzianych sytuacji losowych czy z niedyspozycji księgowej lub z winy osoby zatrudnionej w dziale księgowości, niemającej odpowiedniej wiedzy.

Czym skutkują zaległości księgowe?

Jeśli zaległości księgowe nie zostaną w odpowiednim czasie odkryte, będzie to skutkowało powstaniem zaległości podatkowych, czyli nieuiszczeniem w terminie podatku, raty podatku lub zaliczki na podatek. Nieterminowe opłacanie podatków może zaś w niektórych przypadkach doprowadzić do nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej, a nawet czasowej utraty wolności.

Należy podkreślić, gdyż nie wielu przedsiębiorców jest tego świadomych, że wszelkie konsekwencje, wynikające z błędów w prowadzeniu spraw księgowych, ponosi właściciel firmy. Istnieje jednak możliwość, aby przedsiębiorca ubiegał się o odszkodowanie od biura rachunkowego, które niesumiennie prowadziło księgowość firmy.

Mam zaległości księgowe. Co robić?

Jeśli błędy wynikają z samodzielnego prowadzenia księgowości w firmie, należy niezwłocznie poszukać pomocy w biurze rachunkowym – najlepiej, gdyby miało ono doświadczenie w wyprowadzaniu zaległości. Dobrze byłoby, gdyby wszelkie nieprawidłowości zostały wykryte i poprawione jeszcze przed ich wykryciem przez kontrolę podatkową. Pozwoliłoby to wtedy uniknąć karno-skarbowej odpowiedzialności.

Oddając sprawę w ręce pracowników biura rachunkowego, możemy spodziewać się, że w pierwszej kolejności przeanalizowane zostaną braki w ewidencji księgowej i na tej podstawie opracowany zostanie plan dalszego działania. Błędy należy poprawić, a brakująca dokumentacja powinna zostać uzupełniona. Przed ZUS-em oraz Urzędem Skarbowym – w postępowaniach dotyczących spraw finansowych i podatkowych – będziemy reprezentowani przez wybrane przez nas biuro rachunkowe, które przekaże tym instytucjom poprawione i uaktualnione dokumenty.

Usługa dla spółek i dużych firm

5/5 - (13 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»