Nowe przepisy ułatwiające ogłoszenie upadłości

Z dniem 24 marca 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy ułatwiające proces ogłoszenia upadłości. Oto kilka istotnych zmian.

  • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowane tak samo jak konsumenci.
  • Upadłość mogą ogłosić także osoby, które doprowadziły do swojego zadłużenia umyślnie.
  • Przyczyna upadłości będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości.
  • Jakie zobowiązania dłużników nie zostaną umorzone? ALIMENTY, NAPRAWIENIE SZKODY wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia.
  • Jakie konsekwencje będzie miała upadłość dla małżonków jeśli jeden z małżonków ogłosi upadłość? Automatycznie powstaje między małżonkami rozdzielność majątkową a wspólny majątek wchodzi do masy upadłości.
  • Umowy przenoszące majątek na inne osoby w okresie 6 m-cy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości – będą podważane i uznane za bezskuteczne.
  • Darowizny i umowy sprzedaży dokonane w okresie 1 roku przed dniem złożenia wniosku o upadłość będą uznane za bezskuteczne.
  • Jeśli dłużnik nie posiada majątku i zostanie uznany za trwale niezdolnego do spłaty zobowiązań – będzie można całkowicie umorzyć dług.

Upadłość konsumencka

umorzenie długów

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami