Nowe przepisy ułatwiające ogłoszenie upadłości

Z dniem 24 marca 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy ułatwiające proces ogłoszenia upadłości. Oto kilka istotnych zmian.

  • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowane tak samo jak konsumenci.
  • Upadłość mogą ogłosić także osoby, które doprowadziły do swojego zadłużenia umyślnie.
  • Przyczyna upadłości będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości.
  • Jakie zobowiązania dłużników nie zostaną umorzone? ALIMENTY, NAPRAWIENIE SZKODY wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia.
  • Jakie konsekwencje będzie miała upadłość dla małżonków jeśli jeden z małżonków ogłosi upadłość? Automatycznie powstaje między małżonkami rozdzielność majątkową a wspólny majątek wchodzi do masy upadłości.
  • Umowy przenoszące majątek na inne osoby w okresie 6 m-cy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości – będą podważane i uznane za bezskuteczne.
  • Darowizny i umowy sprzedaży dokonane w okresie 1 roku przed dniem złożenia wniosku o upadłość będą uznane za bezskuteczne.
  • Jeśli dłużnik nie posiada majątku i zostanie uznany za trwale niezdolnego do spłaty zobowiązań – będzie można całkowicie umorzyć dług.

Upadłość konsumencka

umorzenie długów

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»