Alerty Prawne listopad 2020

10 listopada 2020 r. weszło w życie:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.  LINK.

12 listopada 2020 r. weszło w życie:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych. LINK.

13 listopada 2020 r. weszło w życie:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. LINK.

30 listopada 2020 r. ogłoszona została ustawa o opodatkowaniu spółek komandytowych podatkiem dochodowym CIT:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. LINK. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

30 listopada 2020 r. weszła w życie tzw. ustawa antyprzemocowa:

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. LINK.

 

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Kontrola skarbowa

Liczba kontroli podatkowych w Polsce rośnie. W pierwszym półroczu 2022 roku liczba ta wynosiła 8486 co oznacza wzrost o 16,4 % w skali roku. Zgodnie

Czytaj więcej»