Jak zakończyć działalność spółki kapitałowej?

Istnieją różne sposoby zakończenia działalności spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych).

Zakończenie poprzez wykreślenie spółki z rejestru KRS może nastąpić w wyniku:

1. Ogłoszenia upadłości spółki.

Wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk masy upadłości po zakończeniu postępowania upadłościowego.


2. Likwidacji spółki.

Wniosek o wykreślenie z rejestru składają likwidatorzy spółki.


3. Transformacji (łączenia, podziału lub przekształcenia spółek).

Sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę, która uległa połączeniu, podziałowi lub przekształceniu na podstawie wniosku o wpis spółki powstałej w wyniku transformacji.


4. Rozwiązania spółki z urzędu przez sąd rejestrowy.

Często w przypadku tzw. „martywych spółek” sąd rejestrowy wykreśla spółki z urzędu.

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»