Jak zakończyć działalność spółki kapitałowej?

Istnieją różne sposoby zakończenia działalności spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych).

Zakończenie poprzez wykreślenie spółki z rejestru KRS może nastąpić w wyniku:

1. Ogłoszenia upadłości spółki.

Wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk masy upadłości po zakończeniu postępowania upadłościowego.


2. Likwidacji spółki.

Wniosek o wykreślenie z rejestru składają likwidatorzy spółki.


3. Transformacji (łączenia, podziału lub przekształcenia spółek).

Sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę, która uległa połączeniu, podziałowi lub przekształceniu na podstawie wniosku o wpis spółki powstałej w wyniku transformacji.


4. Rozwiązania spółki z urzędu przez sąd rejestrowy.

Często w przypadku tzw. „martywych spółek” sąd rejestrowy wykreśla spółki z urzędu.

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami