Ważne zmiany w przepisach podatkowych – luty 2023

Wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych

Przepisy wprowadzają wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy dla wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.


Wzór deklaracji uproszczonej

Rozporządzenie określa nową wersję wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA).


Urząd skarbowy właściwy w zakresie wpłat kar z zakresu podatku akcyzowego

Wyznaczono urząd skarbowy w Nowym Targu jako właściwy do dokonywania niektórych wpłat kar pieniężnych określonych w ustawie o podatku akcyzowym.


Ograniczenie ulgi na robotyzację

Przepisy wyłączają z zakresu tzw. ulgi na robotyzację, działania związane ze znaczną emisją gazów cieplarnianych, wydobywaniem, przetwarzaniem i spalaniem paliw kopalnych, a także składowaniem i spalaniem odpadów.

5/5 - (3 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»