Ważne zmiany w przepisach podatkowych – wrzesień 2022

Podatek dochodowy – informacja o cenach transferowych w zakresie PIT oraz CIT

Pakiet wprowadzonych zmian w zakresie informacji o cenach transferowych obejmuje m.in. poniższe rozwiązania:

  1. lokalna dokumentacja cen transferowych może nie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności w przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez mikro- lub małego przedsiębiorcę,
  2. obowiązek wskazania naczelnika urzędu skarbowego, do którego jest składana informacja o cenach transferowych,
  3. obowiązek wskazania statusu mikro- lub małego przedsiębiorcy,
  4. dodanie informacji dotyczącej wartości transakcji podlegającej raportowaniu z uwzględnieniem kraju siedziby lub zarządu kontrahenta,
  5. dodanie informacji o rodzaju raportowanej transakcji.
 

 

Procedura podatkowa – rozszerzenie zakresu spraw załatwianych w e-Urzędzie Skarbowym

Przepisy rozszerzają zakres spraw, które mogą być załatwiane w e-Urzędzie Skarbowym o wydawanie generowanych automatycznie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości (ZAS-W).

Opinia post

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami