Ważne zmiany w przepisach podatkowych – wrzesień 2022

Podatek dochodowy – informacja o cenach transferowych w zakresie PIT oraz CIT

Pakiet wprowadzonych zmian w zakresie informacji o cenach transferowych obejmuje m.in. poniższe rozwiązania:

  1. lokalna dokumentacja cen transferowych może nie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności w przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez mikro- lub małego przedsiębiorcę,
  2. obowiązek wskazania naczelnika urzędu skarbowego, do którego jest składana informacja o cenach transferowych,
  3. obowiązek wskazania statusu mikro- lub małego przedsiębiorcy,
  4. dodanie informacji dotyczącej wartości transakcji podlegającej raportowaniu z uwzględnieniem kraju siedziby lub zarządu kontrahenta,
  5. dodanie informacji o rodzaju raportowanej transakcji.
 

 

Procedura podatkowa – rozszerzenie zakresu spraw załatwianych w e-Urzędzie Skarbowym

Przepisy rozszerzają zakres spraw, które mogą być załatwiane w e-Urzędzie Skarbowym o wydawanie generowanych automatycznie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości (ZAS-W).

Opinia post

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»