Upadłość firm i konsumencka

Upadłość konsumencka

Jeśli znajdujecie się Państwo w trudnej sytuacji finansowej i nie jesteście w stanie spłacać swoich bieżących zobowiązań, to przeprowadzimy Państwa przez proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej, która doprowadzi do umorzenia zobowiązań.

Doradzimy Państwu najskuteczniejsze rozwiązanie prawne i ocenimy, jakie są szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przygotujemy także wniosek o ogłoszenie upadłości i skompletujemy potrzebne dokumenty. Zapewnimy również reprezentację i pomoc prawną w postępowaniu upadłościowym i w kontaktach z doradca restrukturyzacyjnym (syndykiem)

Obsługa prawna dłużnika obejmuje m.in.:

 • doradztwo i ocena szans na ogłoszenie upadłości i umorzenie zobowiązań,
 • skompletowanie dokumentów i przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentację dłużnika przed sądem upadłościowym,
 • przygotowywanie odpowiednich wniosków w toku postępowania upadłościowego,
 • kontrolowanie przebiegu postępowania,
 • kontakty z doradcą restrukturyzacyjnym (syndykiem).

Nowe przepisy prawa upadłościowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802), które weszły w życie 24 marca 2020 r. w znaczny sposób upraszczają procedurę ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Na etapie wstępnym postępowania nie jest badana przyczyna niewypłacalności zadłużonego. Osoby, które prowadziły działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG mogą również skorzystać z upadłości konsumenckiej.

Korzyści:

 • możliwość całkowitego umorzenia długów
 • niższe koszty postępowania – opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi obecnie tylko 30 zł

Upadłość firmy

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne) i jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (np: spółki osobowe), w momencie wystąpienia stanu niewypłacalności, mają obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość.

Sankcje w przypadku nie złożenia wniosku mogą być nastepujące:

 • odpowiedzialność odszkodowawcza wynikającą z art. 21 ust. 3 Prawa Upadłościowego
 • odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. majątkiem osobistym za zobowiązania spółki na gruncie art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych
 • odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe, co wynika z art. 116 Ordynacji Podatkowej
 • orzeczenie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej na okres od 1 roku do 10 lat, zgodnie z art. 373 ust. 1 Prawa Upadłościowego

Oferowana przez nas pomoc prawna obejmuje m.in.:

 • rzetelną ocenę kondycji przedsiębiorstwa w kontekście niewypłacalności
 • działania mające na celu zabezpieczenie interesów członków zarządu
 • przygotowanie wniosku
 • reprezentację w toku postępowania upadłościowego
 • wsparcie w kontaktach z syndykiem

Opinie naszych klientów

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami