Alerty prawne lipiec 2021

1 lipca 2021 r. wejdą w życie przepisy ustawy:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. LINK.
Co nowego wprowadza ustawa?
  • Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do KRS muszą składać wszystkie wnioski do KRS drogą elektroniczną pod adresem: www.prs.ms.gov.pl tutaj LINK
  • Repozytorium Akt Rejestrowych dostępne jest pod adresem: rar.ms.gov.pl tutaj LINK
  • Możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej.  Można ją założyć na 2 sposoby. Umowa spółki w formie aktu notarialnego + wniosek przez „e-formularze KRS”. Albo umowa spółki sporządzona w systemie S24 i automatycznie wniosek o wpis do KRS przez system S24.

3 lipca 2021 r. wejdą w życie niektóre przepisy :

  •  Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca zmiany w postępowaniu cywilnym. LINK.

Jakie zmiany wprowadza ustawa?

  • Sprzedaż egzekucyjna nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Przepisy te wejdą w życie 19 września 2021 r.
  • Organizacja posiedzeń sądowych. Przepisy te wejdą w życie 3 lipca 2021 r. Zmiany te przewidują, że rozprawy oraz inne posiedzenia jawne będą odbywać się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających  komunikację na odległość z przekazem obrazu i głosu. 
  • Wprowadzenie zasady rozpoznawania spraw w składzie jednego sędziego w I oraz II instancji.
  • Zasady doręczania sądowej korespondencji.  Profesjonalny pełnomocnik ma obowiązek podawania w pismach procesowych adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu do kontaktu  z sądem.  W przypadku braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego, sąd będzie doręczał pisma sądowe poprzez umieszczenie ich na portalu informacyjnym. Datą doręczenia będzie data zapoznania się z pismem. Brak jego odczytania w terminie 14 dni od daty jego umieszczenia, będzie uznane za skutecznie doręczone.
5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»