Alerty prawne lipiec 2021

1 lipca 2021 r. wejdą w życie przepisy ustawy:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. LINK.
Co nowego wprowadza ustawa?
  • Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do KRS muszą składać wszystkie wnioski do KRS drogą elektroniczną pod adresem: www.prs.ms.gov.pl tutaj LINK
  • Repozytorium Akt Rejestrowych dostępne jest pod adresem: rar.ms.gov.pl tutaj LINK
  • Możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej.  Można ją założyć na 2 sposoby. Umowa spółki w formie aktu notarialnego + wniosek przez „e-formularze KRS”. Albo umowa spółki sporządzona w systemie S24 i automatycznie wniosek o wpis do KRS przez system S24.

3 lipca 2021 r. wejdą w życie niektóre przepisy :

  •  Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca zmiany w postępowaniu cywilnym. LINK.

Jakie zmiany wprowadza ustawa?

  • Sprzedaż egzekucyjna nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Przepisy te wejdą w życie 19 września 2021 r.
  • Organizacja posiedzeń sądowych. Przepisy te wejdą w życie 3 lipca 2021 r. Zmiany te przewidują, że rozprawy oraz inne posiedzenia jawne będą odbywać się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających  komunikację na odległość z przekazem obrazu i głosu. 
  • Wprowadzenie zasady rozpoznawania spraw w składzie jednego sędziego w I oraz II instancji.
  • Zasady doręczania sądowej korespondencji.  Profesjonalny pełnomocnik ma obowiązek podawania w pismach procesowych adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu do kontaktu  z sądem.  W przypadku braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego, sąd będzie doręczał pisma sądowe poprzez umieszczenie ich na portalu informacyjnym. Datą doręczenia będzie data zapoznania się z pismem. Brak jego odczytania w terminie 14 dni od daty jego umieszczenia, będzie uznane za skutecznie doręczone.
5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami