Alerty prawne listopad 2021

23 listopada 2021 r. opublikowano nowelizację ustawy o rachunkowości, zmieniającą zasady podpisywania sprawozdań finansowych.

  • Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. LINK.

Jakie zmiany wejdą w życie już od 1 stycznia 2022 r.?

1. W przypadku, gdy podmiotem kieruje organ wieloosobowy, wystarczające będzie podpisanie elektronicznie sprawozdania finansowego przez jedną z osób wchodzących w skład tego organu.

2. Pozostali członkowie organu zarządzającego będą w takim wypadku zobowiązani do złożenia oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie lub do pisemnej odmowy złożenia takich oświadczeń. Oświadczenia dołączane będą do sprawozdania finansowego. 

 

Opinia post

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»