Alerty prawne listopad 2021

23 listopada 2021 r. opublikowano nowelizację ustawy o rachunkowości, zmieniającą zasady podpisywania sprawozdań finansowych.

  • Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. LINK.

Jakie zmiany wejdą w życie już od 1 stycznia 2022 r.?

1. W przypadku, gdy podmiotem kieruje organ wieloosobowy, wystarczające będzie podpisanie elektronicznie sprawozdania finansowego przez jedną z osób wchodzących w skład tego organu.

2. Pozostali członkowie organu zarządzającego będą w takim wypadku zobowiązani do złożenia oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie lub do pisemnej odmowy złożenia takich oświadczeń. Oświadczenia dołączane będą do sprawozdania finansowego. 

 

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Pozew o rozwód

W dzisiejszych czasach wiele małżeństw kończy się rozwodem. Nie jest to łatwe doświadczenie, zwłaszcza kiedy współmałżonek nie godzi się na współpracę. Nasza Kancelaria posiada bogate

Czytaj więcej»