Alerty prawne październik 2021

5 października 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych:

  • Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. LINK.

Przepisy ustawy regulują zasady przepływu korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi (w szczególności sądy i urzędy) a innymi podmiotami, w tym także przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na podstawie wpisu do CEiDG oraz spółkami prawa handlowego.

31 października 2021 r. weszły w życie zmiany w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

  • Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. LINK.
Opinia post

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Kontrola skarbowa

Liczba kontroli podatkowych w Polsce rośnie. W pierwszym półroczu 2022 roku liczba ta wynosiła 8486 co oznacza wzrost o 16,4 % w skali roku. Zgodnie

Czytaj więcej»