W jaki sposób odzyskać pieniądze od zagranicznego kontrahenta? Europejski nakaz zapłaty krok po kroku.

Granice państw w biznesie coraz bardziej się zacierają. Nowe rynki to szansa na duże pieniądze. To też – niestety – zagrożenie związane z niewypłacalnością klienta. W takiej sytuacji warto uzyskać europejski nakaz zapłaty. Jak to zrobić?

Z założenia Unia Europejska ma wspomagać rozwój nie tylko wielkim potentatom, ale też małym firmom. Ułatwia im wejście na zagraniczne rynki oraz czuwa nad bezpieczeństwem międzynarodowych transakcji. Zawsze jednak możesz trafić na klienta, który będzie próbował uniknąć należnej Ci zapłaty. Owszem, możesz swobodnie wyjechać z Polski i sam dochodzić swoich praw. Jest to i czasochłonne, i kosztowne. Tutaj również z pomocą przychodzi Unia Europejska. Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, możesz uzyskać Europejski nakaz zapłaty. Musisz jednak sprawdzić, w którym państwie – Polsce czy też w kraju nieuczciwego klienta, – oraz możliwie jak najszybciej dostarczyć wymagane dokumenty. Sam w gąszczu przepisów możesz utknąć w miejscu. Wszystkie formalności załatwimy za Ciebie. 

Co to jest europejski nakaz zapłaty?

Europejski nakaz zapłaty to dokument wydawany przez sąd. Jest to wezwanie do zapłaty dłużnika, którego firma znajduje się na terenie Unii Europejskiej. O europejski nakaz zapłaty można ubiegać się w sprawach cywilnych i handlowych, tylko w przypadku bezspornych roszczeń pieniężnych. Bezsporne roszczenia oznaczają, że praca lub towar zostały należycie wykonane, dostarczone zgodnie z zawartą umową i należy się za nie zapłata.

Kogo dotyczy europejski nakaz zapłaty?

Sprawa ta ma charakter transgraniczny. Oznacza to, że przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w państwie należącym do Unii Europejskiej, ale innym niż to, w którym znajduje się sąd rozpatrujący sprawę. Jeżeli więc mieszkasz w Polsce, sprawę o Europejski nakaz zapłaty możesz założyć w każdym sądzie – oczywiście, zgodnie z tym, który jest wskazany w umowie z klientem – na terenie Unii Europejskiej.

Jakich spraw dotyczy europejski nakaz zapłaty?

Jednak nie we wszystkich sprawach możesz ubiegać się o europejski nakaz zapłaty. Jest to przede wszystkim dokument, który ma ułatwić ściąganie należności od klientów, czyli w przypadku prowadzenia biznesów międzynarodowych. Nakaz nie obejmuje roszczeń w sprawach skarbowych, administracyjnych, małżeńskich, testamentowych oraz związanych z dziedziczeniem.

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy?

W przypadku ubiegania się o europejski nakaz zapłaty warto skorzystać z pomocy kancelarii, ponieważ nie istnieją jedne ogólne wymogi ubiegania się o niego wspólne dla wszystkich członkowskich państw. W różnych krajach są inne wymogi. Mogą one dotyczyć opłat za wydanie europejskiego nakazu zapłaty albo wymaganych dokumentów. Niektóre kraje dopuszczają składanie wniosków poprzez specjalnie przygotowane platformy elektroniczne, a niektóre nie. Nadmiar różnic może łatwo zniechęcić do ubiegania się o nakaz. Jeżeli wyznaczysz swojego pełnomocnika, to jego obowiązkiem jest sprawdzić wszelkie wymogi i zadbać, o jak najszybsze zakończenie sprawy.

Jak wygląda procedura?

Aby rozpocząć procedurę związaną z wydaniem europejskiego nakazu zapłaty przede wszystkim musi upłynąć termin płatności zawarty w umowie z klientem. Od tego momentu – w dowolnej chwili -możesz rozpocząć działania. W pierwszym kroku Twój pełnomocnik ustali jurysdykcję, czyli dowie się, w którym państwie sprawa będzie rozstrzygana. Ogólna zasada zgodna z rozporządzeniem 1215/2012 mówi, że klienta pozywa się w państwie jego zamieszkania. Szczegóły jednak regulują zawarte między kontrahentami umowy oraz przepisy obowiązujące w danym kraju. Dotyczy to zwłaszcza wyboru konkretnego sądu w danym kraju.

Zasady przygotowania pozwu

Po ustaleniu jurysdykcji, należy wypisać wszystkie niezbędne wnioski i dostarczyć je do odpowiedniego sądu. To od danego kraju zależy, w jakiej formie można to zrobić: papierowej czy elektronicznej. Pozew musi być przygotowany w języku akceptowanym przez sąd, do którego składasz wniosek. Każdy sąd określa też, jakie potrzebne są jeszcze dokumenty do rozpatrzenia wniosku o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. Jeżeli sąd stwierdzi, że spełnione zostały wszelkie wymogi, ma 30 dni na wydanie nakazu. W przypadku, kiedy musisz uzupełnić wniosek o dodatkowe dokumenty, termin ten wydłuża się. Jeżeli nie dostarczysz ich na czas, sąd może nawet odrzucić wniosek. Dlatego tak ważna jest współpraca z odpowiednią kancelarią. Wówczas to Twój pełnomocnik pilnuje wszelkich formalności oraz dat tak, by nic nie zostało zaniedbane.

Kiedy pozwany może się odwołać?

Po uzyskaniu europejskiego nakazu zapłaty sąd decyduje, w jaki sposób należy go dostarczyć do pozwanego lub jego przedstawiciela. Pozwany ma również 30 dni na odwołanie się od decyzji od momentu dostarczenia mu nakazu. Sąd powiadomi Twojego pełnomocnika, czy odwołanie wpłynęło. Jeżeli wezwany do zapłaty nie złożył odwołania, wówczas sąd stwierdza jego wykonalność. 

Gdzie obowiązuje europejski nakaz zapłaty?

Wydany europejski nakaz zapłaty obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich. Nie trzeba ponownie stwierdzać jego wykonalności, ani sąd w innym członkowskim kraju nie może uznać go za niewykonalny. Na podstawie europejskiego nakazu wypłaty możesz więc w każdym państwie Unii Europejskiej ubiegać się o swoją należność i skierować sprawę do tamtejszego komornika lub podobnej instytucji.

Ile kosztuje pomoc kancelarii?

Opłaty za pozew są uzależnione od przepisów obowiązujących w danym państwie. W Polsce jest ona ustalana od wartości zaległej kwoty. Np. w przypadku ubiegania się o kwotę 10 tys. zł opłata ta wynosi 500 zł. W sytuacji, kiedy wartość przedmiotu sporu jest większa niż 20 tys. zł opłata wynosi 5% tej kwoty.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

tel.: 32 265 40 00, 533 296 069

e-mail: sekretariat@volenti.pl

4.6/5 - (9 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»