Czy „goodwill” podlega PCC?

GOODWILL – to dodatnia wartość firmy, rozumiana jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Zgodnie z Uchwałą NSA w składzie 7 sędziów z dnia 21 lutego 2022 r., III FPS 2/21 – dodatnia wartość firmy ( tzw. goodwill), rozumiana jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie stanowi prawa majątkowego w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
Opinia post

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami