Egzekucja komornicza, czyli ostateczny krok do odzyskania należności

Kiedy wszystkie formy porozumienia z dłużnikiem zawodzą, czas skorzystać z egzekucji komorniczej. Czasami nawet prawomocny wyrok wydany przez sąd, nie przyśpiesza uregulowania wierzytelności. Nie oznacza to jednak, że pieniędzy nie da się już odzyskać. W takim momencie należy oddać sprawę w ręce komornika.

Niestety, kiedy chodzi o pieniądze, trudno wyzbyć się emocji. A kiedy chodzi o brak zapłaty za wykonaną usługę, czy inną pracę, tym bardziej trudno spokojnie podejść do sprawy. Jeżeli próby porozumienia z dłużnikiem nie przynoszą rezultatu, warto sięgnąć po ostateczny środek – egzekucję komorniczą. Pomoże ona odzyskać należność, zgodnie z prawem, z odpowiednim zabezpieczeniem zarówno dla poszkodowanego, jak i dla dłużnika.

Co to jest egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza jest ostatnim etapem ściągania długów, jeżeli żadne wcześniejsze formy nie przyniosły oczekiwanego skutku. Proces uruchamiany jest na podstawie decyzji sądu, a wykonuje go komornik. Jest on funkcjonariuszem publicznym, którego zadanie polega na odzyskaniu długu, a następnie przekazanie go poszkodowanemu.

Komornik działa w określonym rewirze, czyli obszarze przypisanym do danego sądu rejonowego. Część obowiązków związanych ze ściąganiem długu wykonuje samodzielnie, natomiast część przekazuje asesorom komorniczym. Komornik jest nadzorowany przez sąd, do którego jest przypisany. Wierzyciel może wybrać też komornika spoza rejonu, co jest uregulowane prawnie.

Jakie zadania ma komornik?

Podstawowym celem komornika jest odzyskanie długu i przekazanie go wierzycielowi. Składa się na to szereg czynności, obwarowanych prawnie. Przede wszystkim wykonuje on orzeczenia sądowe dotyczące roszczenia, a także czynności związane z przeprowadzaniem innych tytułów wykonawczych i tytułów egzekucyjnych. Komornik przygotowuje także spis inwentarza na podstawie, którego może przeprowadzić egzekucję. Chociaż jego zadaniem jest przede wszystkim odzyskanie należności, to należy pamiętać, że zrobi on to tak, aby zadbać również o bezpieczeństwo finansowe dłużnika.

Jak rozpocząć egzekucję komorniczą?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku przez poszkodowanego o wszczęcie egzekucji z tytułem wykonawczym nadanym przez sąd. Następnie do dłużnika zostaje wysłane pismo z zawiadomieniem o rozpoczęciu procesu egzekucji. Jeżeli się to nie uda, komornik osobiście je przekazuje. Kolejnym krokiem jest przygotowanie inwentarza, czyli spisanie majątku dłużnika. Zatajenie przez niego majątku, może skutkować nałożeniem kary finansowej. Na podstawie utworzonego spisu komornik wylicza wartość majątku i ściąga dług. Komornik sam nie decyduje o tym, co zajmie. Egzekucję przeprowadza na podstawie wniosku wierzyciela, gdzie mogą być podane preferowane źródła ściągnięcia należności, oraz na podstawie wyroku sądu.

Co może zająć komornik?

Jest wiele źródeł, które pomagają odzyskać należność. Komornik może zająć:

 • część wynagrodzenia oraz innych rodzajów świadczeń
 • nieruchomości: domy, działki, zabudowania gospodarcze
 • sprzęt AGD, RTV, samochody, komputery, wyposażenie
 • rachunek bankowy
 • prawa majątkowe, takie jak akcje czy udziały

W przypadku pozyskanych nieruchomości czy też sprzętów, są one zwykle wystawiane na licytację i spieniężane. Ponieważ komornik nie ma obowiązku sprawdzać, kto jest właścicielem danej rzeczy, może się zdarzyć, że zajmie sprzęt nie należący do dłużnika. Wówczas w ciągu miesiąca prawowity właściciel może złożyć w sądzie powództwo przeciwegzekucyjne.

Czego nie może zająć komornik?

Zgodnie z prawem komornik nie może doprowadzić do sytuacji, w której dłużnik i osoby będące na jego utrzymaniu, tracą dochód. Dlatego też pewnych rzeczy nie może poddać egzekucji. Są to:

 • ubrania, pościel i inne osobiste rzeczy codziennego użytku
 • dokumenty
 • lekarstwa i sprzęt medyczny przeznaczone na okres 3 miesięcy
 • przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej i nauki
 • żywność oraz opał przeznaczone na okres 1 miesiąca
 • rzeczy związane z praktyką religijną
 • cenne dla dłużnika rzeczy codziennego użytku
 • świadczenia alimentacyjne, rodzinne i inne
 • zwierzęta gospodarskie potrzebne do wyżywienia rodziny

Ile kosztuje komornik?

Opłata związana z przeprowadzeniem egzekucji komorniczej jest przerzucona na dłużnika. Wynagrodzenie uzależnione jest od wysokości ściągniętego długu, a ich wysokość reguluje Ustawa z dn. 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy kancelarii?

Proces egzekucji komorniczej rozpoczyna się od procedury sądowej. Jest to pierwszy etap, w którym pomoc specjalisty jest istotna. Pomoże on przygotować wniosek oraz wskazać w nim źródła pozyskania długu, co może być istotne dla wierzyciela. Kiedy sprawa trafia do komornika, wówczas to Kancelaria nadzoruje jej przebieg. Powierzenie problemu kancelarii zapewnia profesjonalną pomoc w przeprowadzeniu egzekucji.

Skontaktuj się z nami.

tel.:  32 265 00 00, 533 296 069

e-mail: sekretariat@volenti.pl

Opinia post

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»