Jak często można ogłaszać upadłość konsumencką?

Wydanie postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości nie jest równoznaczne z oddłużeniem. Może być taka sytuacja w której dłużnik kilka razy ogłasza upadłość konsumencką, ale finalnie nie zostanie oddłużony.

Nie ma zatem żadnego limitu jeśli chodzi o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej. Upadłość konsumencką można ogłosić więcej niż raz w życiu.

Jeśli chodzi o częstotliwość umorzenia zobowiązań to można tego dokonać raz na 10 lat. Upadłość konsumencka umożliwia zredukować lub umorzyć zobowiązania, ale istnieją okoliczności które spowodują, iż sąd może odmówić umorzenia długu. Jest to np. sytuacja, kiedy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie majątku celowe nieregulowanie wymaganych zobowiązań oraz jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań (Art. 491 (14a) ust. 1 i 2 Prawa Upadłościowego).

Upadłość konsumencka

umorzenie długów

5/5 - (16 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Kontrola skarbowa

Liczba kontroli podatkowych w Polsce rośnie. W pierwszym półroczu 2022 roku liczba ta wynosiła 8486 co oznacza wzrost o 16,4 % w skali roku. Zgodnie

Czytaj więcej»