Jak rozliczać kryptowaluty?

Wirtualna rzeczywistość coraz bardziej wkracza do naszego świata. Kilka lat temu na rynku pojawiły się waluty wirtualne – kryptowaluty. Są one traktowane jako inwestycja, a więc z dochodu uzyskanego dzięki nim, także należy się rozliczyć. W jaki sposób to zrobić?

Kryptowaluty osiągają zawrotną wartość, np. wartość Bitcoina wzrosła już ponad sześciokrotnie w ciągu roku! W efekcie coraz więcej osób inwestuje w wirtualna walutę na giełdach wirtualnych. Wirtualne dochody nie zwalniają jednak z realnego podatku.

Czym jest, a czym nie jest kryptowaluta?

Kryptowaluty to wirtualne środki płatnicze. Oficjalnie nie są one ujęte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak mieści się tam definicja, która wyjaśnia, czym jest waluta wirtualna. W świetle tej właśnie ustawy jest to cyfrowe odwzorowanie wartości, które:

  • Nie jest środkiem płatniczym dopuszczonym przez bank, zarówno NBP, jak i centralny, ani przez żadne organy publiczne uprawnione do emitowania pieniędzy,
  • Nie jest walutą międzynarodową, zatwierdzoną przez poszczególne kraje, w których jest używana,
  • Nie jest waluta elektroniczną,
  • Nie jest wekslem,
  • Nie jest czekiem,
  • Nie podlega wymianie na inne, prawnie akceptowane środki płatnicze.

Kiedy należy rozliczyć podatek za dochód uzyskany z kryptowaluty?

Zgodnie z prawem podatek dochodowy należy zapłacić od każdej zarobionej kwoty. W przypadku kryptowalut przez odpłatne, czyli objęte podatkiem, zbycie waluty wirtualnej, w świetle prawa rozumie się wymianę waluty wirtualnej na uznany w kraju środek płatniczy, a także towar, usługę, czy prawo majątkowe. Oznacza to, że płacąc za zakupy w internecie kryptowalutą, należy uregulować podatek od tej transakcji. Przepis ten nie obejmuje wymiany jednej waluty na inną walutę.

Wymiana kryptowaluty na kryptowalutę

Wymianę na inną kryptowalutę ułatwiają tak zwane stablecoiny. Umożliwiają one połączenie danej kryptowaluty z inna waluta wirtualną, pieniądzem fiducjarnym oraz towarem wymiennym. Pieniądz fiducjarny to waluta uznana za prawny środek płatniczy na określonym terytorium państwowym. W Polsce taka rolę pełni pieniądz papierowy i bilon.

Kiedy należy rozliczyć dochód za kryptowaluty?

Wszelkie transakcje wykonywane kryptowaluta muszą być udokumentowane – zarówno nabycie waluty wirtualnej, jak i jej zbycie. Dotyczy to także świadczenia usług w ramach wymiany pomiędzy kryptowalutą a uznanymi środkami płatniczymi. Od każdego tego typu przedsięwzięcia, musi być zapłacony podatek. Rozliczenie zawsze następuje za ubiegły rok kalendarzowy, po zakończeniu roku podatkowego.

Jak rozliczyć podatek za dochód z kryptowalut?

W 2019 r. w Polsce zostały wprowadzone przepisy dokładnie wyjaśniające, w jaki sposób należy rozliczyć podatek uzyskany za dochód z kryptowalut. W tym celu podatnik musi złożyć do Urzędu Skarbowego formularz PIT-38. Przychody z walut wirtualnych rozliczane są analogicznie do przychodów z kapitałów pieniężnych. Oznacza to, że objęte są one 19% stawka podatku obliczonego od dochodu. Dochód to przychód po odjęciu kosztów. Dochód może być więc pomniejszony o koszty uzyskania przychodów.

Z jakimi dochodami rozliczać kryptowaluty?

Warto zaznaczyć, że waluty wirtualne nie mogą być rozliczane razem z pozostałymi dochodami niewirtualnymi. Kryptowaluty oraz wszelkie koszty i dochody mogą być rozliczane wyłącznie z innymi kryptowalutami. Natomiast nadwyżki kosztów związane z uzyskanym przychodem z kryptowalut przenoszone są na kolejny rok rozliczeniowy. Dodatkowo waluta wirtualna nie może być rozliczana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W każdym przypadku jest to osobne źródło dochodów.

Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu kryptowalut? Skontaktuj się z nami:

tel.: 32 265 40 00, 533 296 069

e-mail: sekretariat@volenti.pl

5/5 - (3 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»