Jak windykacja polubowna może Ci pomóc?

Twój kontrahent zalega z płatnością? Nie wiesz, jak skutecznie odzyskać swoją należność, bez negatywnego wpływu na dalszą współpracę? W takiej sytuacji warto skorzystać z windykacji polubownej.

Co to jest windykacja polubowna?

Windykacja jest proces, który składa się z wielu działań zgodnych z prawem. Ich wspólnym celem jest odzyskanie należności. Inaczej mówiąc, jest to metoda dążąca do wyegzekwowania spłaty długu realizowana przez wierzyciela, pełnomocnika lub firmę, która zajmuje się windykacją. Wierzycielem może być firma lub osoba prywatna.

Jej zadaniem jest zdyscyplinowanie dłużnika do spłaty długu za pomocą łagodnych form. To raczej próba nawiązania współpracy oraz dojście do porozumienia, w taki sposób, aby każda ze stron była usatysfakcjonowana. Wynika to głównie z założenia, że nie za każdym długiem stoi zła wola spłacającego. Często on sam zmaga się z zakłóceniami w płynności finansowej. Owszem, zawsze można zmusić dłużnika do ogłoszenia upadłości firmy, jednak ta metoda nie skutkuje odzyskaniem należności.

W jaki sposób przebiega windykacja polubowna?

Podstawowym warunkiem uruchomienia windykacji polubownej jest przekroczenie terminu spłaty należności ustalonego w umowie, czy też określonego na fakturze. W pierwszej kolejności mediatorzy/windykatorzy kontaktują się z dłużnikiem i informują go o opóźnieniu. Często już sam kontakt firmy windykacyjnej przyśpiesza proces uregulowania należności.

W kolejnym etapie należy dowiedzieć się, co powoduje opóźnienie. Może okazać się, że dłużnik potrzebuje wsparcia, bo znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Wówczas dochodzi do zawarcia porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Należność zostaje rozłożona na raty wraz z określeniem terminów spłat.

Po zakończeniu etapu negocjacji na bieżąco monituje się, czy warunki porozumienia są przestrzegane. Jeżeli nie lub też dłużnik w ogóle nie chciał dojść do porozumienia, wykorzystywane są odpowiednie narzędzia, które mają skłonić dłużnika do uregulowania należności. Dopiero po tym etapie – jeżeli nie doszło do spłaty – sprawa zostaje skierowana do sądu i windykacja polubowna się kończy.

Jakie narzędzie wykorzystywane są w windykacji polubownej?

  • Wysyłanie pism i wezwań: do zapłaty, do zapłaty odsetek, przypomnień poprzez e-mail, sms, pocztę.
  • Kontakt telefoniczny.
  • Wizyty w siedzibie dłużnika.
  • Publikacja danych dłużnika w biurach informacji gospodarczej.
  • Opublikowanie długu na giełdzie długów.
  • Przekazanie sprawy do sądu.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

tel.: 32 265 40 00, 533 296 069

e-mail: sekretariat@volenti.pl

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»