Kiedy dłużnik nie chce oddać należności…

Jeżeli wszelkie polubowne metody odzyskana należności zawodzą, jedynym wyjściem pozostaje windykacją sądowa. Na czym polega? W jaki sposób przeprowadzić ją z jak najlepszym dla firmy skutkiem? Przez ten proces najlepiej przejść z pewnym doradcą, który zadba o Twoje interesy.

Pierwszym krokiem do odzyskania długu jest windykacja polubowna. Niestety, nie zawsze przynosi ona upragniony rezultat. Czasami kontrahent – mimo zawartego porozumienia – nie wywiązuje się z warunków umowy lub też po prostu unika odpowiedzialności. Wówczas należy skierować sprawę do sądu i rozpocząć windykację sądową.

Co to jest windykacja sądowa?

To kolejny etap windykacji, czyli działań, których celem jest odzyskanie należności. Zgodnie z nazwą ten rodzaj windykacji przeprowadzany jest przez sąd. Po wydaniu wyroku następuje wyegzekwowanie długu lub też skierowanie sprawy do komornika. W wyniku rozprawy sądowej na wyrok zostaje nałożona tzw. klauzula wykonalności. Upoważnia ona do odebrania swojej należności. W związku z tym, że windykacja ta odbywa się przy udziale sądu, zwykle firmę reprezentuje kancelaria prawnicza.

Kiedy rozpocząć windykację sądową?

W pierwszej kolejności należność próbuje się odzyskać polubownie. Na tym etapie należy gromadzić i archiwizować różne pisma, wysyłane wezwania do zapłaty oraz dokumentować wszelkie sposoby kontaktu z kontrahentem, które miały na celu ściągnięcie długu. Będą to dowody, pomagające w przeprowadzeniu sprawy sądowej.

Kiedy kolejne upomnienia nie powodują żadnych zmian, wówczas należy sprawę skierować do sądu. Warto pamiętać, że znaczenie ma tutaj czas. Mianowicie przedawnione roszczenie staje się niewymagalne, co oznacza, że sąd nie zajmie się sprawą. Dodatkowo skierowanie sprawy do sądu, automatycznie przerywa bieg przedawnienia.

Jak przebiega windykacja sądowa?

Windykacja sądowa rozpoczyna się od przygotowania i złożenia pozwu do odpowiedniego sądu, często określonego w warunkach umowy. Najczęściej wybieranym trybem postępowania jest tryb nakazowy. Tutaj trzeba jednak wykazać się skrupulatnie archiwizowanymi dowodami, które ewidentnie wykazują brak chęci porozumienia ze strony dłużnika. Wówczas sąd wydaje nakaz zapłaty.

W przypadku kiedy sprawa toczy się w trybie zwykłym, sąd wyznacza termin rozprawy, a następnie przeprowadza ją. W tym przypadku każdy ma prawo przedstawić swój punkt widzenia oraz wezwać świadków. W wyniku zebranych dowodów sąd wydaje wyrok lub nakaz zapłaty.

W momencie uprawomocnienia się wyroku lub nakazy zapłaty, pełnomocnik poszkodowanego składa wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Po jej nadaniu kończy się windykacja sądowa. Natomiast przed uprawomocnieniem się wyroku lub nakazu spłaty dłużnik może odwołać się od wyroku lub złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Wówczas sąd wyznacza nowy termin rozprawy.

Kto płaci za przeprowadzenie windykacji sądowej?

Zgodnie z prawem, oprócz długu, wierzyciel za każdy dzień zwłoki może naliczać odsetki. Jeżeli ich wysokość nie była ustalona w umowie, wówczas przysługują odsetki ustawowe. Kosztami sądowymi (opłatami) oraz kosztami związanymi z pomocą prawnika, w przypadku wygranej obciążany jest dłużnik. W związku z tym, w rezultacie koszty przeprowadzenia windykacji sądowej zostają przerzucone na dłużnika. 

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia?

Przede wszystkim aby rozpocząć, a następnie przeprowadzić windykację sądową, trzeba przygotować szereg formalności. Doświadczeni prawnicy dopilnują wszelkich zobowiązań oraz będą odpowiednio reprezentować interesy swojego klienta. Współpraca z pełnomocnikiem pozwala szybko i sprawnie przeprowadzić cały proces, bez zbytniego angażowania czasu i emocji.

Współpraca z kancelarią prawniczą gwarantuje:

  • doradztwo,
  • pomoc w zgromadzeniu dokumentów i ich weryfikację,
  • przygotowanie i złożenie pozwu,
  • reprezentowanie w czasie rozprawy,
  • wnoszenie wymaganych pism procesowych,
  • złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.

Windykacja sądowa to często jedyny, skuteczny sposób odzyskania należności. Podczas jej przeprowadzania warto skorzystać z profesjonalnej pomocy i mieć pewność, że sprawa zostanie doprowadzona do końca.

Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.

tel. 32 265 00 00, 533 296 069

e-mail: sekretariat@volenti.p

5/5 - (10 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»