Kiedy emitent staje się dłużnikiem, czyli jak odzyskać pieniądze z obligacji

Coraz więcej osób decyduje się na inwestowanie w obligacje. Dla przedsiębiorcy jest to o wiele bardziej korzystna oferta niż lokata bankowa. Wysokie oprocentowania obligacji kuszą i stwarzają perspektywę szybkiego zarobku. Co jednak w zrobić w sytuacji, kiedy emitent przestaje być wypłacalny?

Zgodnie z założeniem obligacje polegają na wykupieniu papieru wartościowego o określonej wartości. Umowa zawarta z emitentem gwarantuje, że po wyznaczonym terminie odkupi go po wcześniej określonej cenie, powiększonej o odsetki. Dla przedsiębiorcy oznacza to czysty zysk. Chociaż transakcja tego rodzaju jest zgodna z prawem i obwarowana jest wieloma obostrzeniami, tutaj też mogą zdarzyć się nieuczciwi emitenci. Unikają oni wypłacenia odsetek lub nawet odkupienia obligacji. Jest kilka możliwości wyjścia z takiej sytuacji. O tym, które w Twojej sytuacji będzie najbardziej korzystne dla Ciebie, pomoże Ci zadecydować godny zaufania doradca. 

Kiedy możesz żądać wykupu obligacji?

Jeżeli upłynął już termin wypłacania odsetek, a Twój emitent nadal nie wywiązał się z umowy, masz prawo zażądać natychmiastowego wykupu obligacji. Oznacza to, że musi on zwrócić kwotę, za którą sprzedał obligacje. Emitent nie może stwierdzić, że wartość obligacji jest niższa od kwoty, za jaką obligatariusz je wykupił. Opóźnienie w wypłacie odsetek nie może być dłuższe niż 3 dni.

Czy szybkie żądanie wykupu zawsze się opłaca?

Ubieganie się o natychmiastowy wykup obligacji niesie ze sobą ryzyko utraty odsetek za okres następujący po dniu doręczenia żądania wykupu do emitenta. Tutaj niezastąpiona jest pomoc kancelarii. Twój pełnomocnik sprawdzi, czy opóźnienie w wypłacie odsetek spowodowane jest utratą płynności finansowej, czy też wynika z chwilowej sytuacji. Jeżeli okres ten jest przejściowy, warto zaczekać aż sytuacja wróci do normy. W przypadku, kiedy emitent popada w problemy na większą skalę, najwięcej zyskają ci obligatariusze, którzy jak najwcześniej rozpoczęli procedurę odzyskiwania swoich pieniędzy.

Kiedy należy działać szybko?

Pełnomocnik pomaga również uruchomić procedurę egzekucyjną i wszcząć postępowanie przeciwko emitentowi. Czas gra tutaj kluczową rolę, ponieważ poszkodowanych jest na pewno więcej i każdy będzie się starał odzyskać swoją należność. Największe szanse mają ci obligatariusze, którzy najszybciej postarali się o tytuł egzekucyjny. Sytuacja jest więc bardzo trudna. Jeżeli egzekucja się rozpocznie się, a problemy były wyłączenie przejściowe, to więcej traci na niej obligatariusz niż emitent. Dlatego tak ważna jest współpraca z zaufanym pełnomocnikiem, który przed podjęciem stosownych kroków, obiektywnie sprawdzi i oceni sytuację.

Kiedy można zgłosić sprawę do sądu?

Jeżeli po upływie terminu określonego w umowie emitent nie chce wykupić obligacji, sprawę możesz zgłosić do sądu. Jednak tylko w sytuacji, jeżeli roszczenie jest wymagalne. Oznacza to, że termin wykupu upłynął, czyli nie zostały spełnione wymagania określone w warunkach umowy. W takim wypadku możesz domagać nie tylko zwrotu kapitału, ale również niezapłaconych odsetek oraz odsetek ustawowych, wynikających z opóźnień. Ich wysokość może być też określona w umowie, wówczas to ten zapis warunkuje wysokość odsetek.

W sytuacji, kiedy nie upłynął jeszcze termin wykupu obligacji, również można złożyć pozew w sądzie. Dotyczy on wówczas niewypłacania odsetek w terminie. Obligatariusz żąda w takim wypadku rozwiązania umowy i spłaty kapitału.

Kiedy zakłada się sprawę karną?

Niestety, niewypłacalność nie zawsze wynika tylko i wyłącznie z utraty płynności finansowej emitenta. Często przedsiębiorca po czasie orientuje się, że został oszukany. Doszło więc do popełnienia przestępstwa oszustwa. Obligatariusz wówczas składa wniosek o naprawienie szkody w sprawie karnej. Kiedy możesz stwierdzić, że zostałeś oszukany? Na przykład w sytuacji, kiedy okaże się, że emitent kłamał, co do swojej sytuacji finansowej. 

W czym pomoże Ci pełnomocnik?

O tym, które rozwiązanie będzie najbardziej korzystne dla Ciebie, pomoże Ci zadecydować pełnomocnik. Przeanalizuje on dokładnie sytuację i wybierze najlepsza drogę do odzyskania należności. Opóźnienia w wypłacie odsetek, a nawet upływ terminu wykupu obligacji, nie są jednoznaczne z tym, że straciłeś swoje oszczędności. Trzeba tylko dobrze to rozegrać. 

Napisz do nas i sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.

tel.: 32 265 40 00

e-mail: sekretariat@volenti.pl

3.4/5 - (5 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»