Kontrola skarbowa

Liczba kontroli podatkowych w Polsce rośnie. W pierwszym półroczu 2022 roku liczba ta wynosiła 8486 co oznacza wzrost o 16,4 % w skali roku.

Zgodnie a art. 282b ustawy Ordynacja Podatkowa, organy podatkowe zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.  
Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.
 
Dobry adwokat – Prawo karne skarbowe Profesjonalna pomoc, obsługa i doradztwo prawne z zakresu prawa karnego skarbowego. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdej sprawie karnej. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl
 
Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zgody lub wniosku kontrolowanego. W razie wyrażenia zgody lub złożenia wniosku ustnie kontrolujący sporządza adnotację. 

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawiera:

1) oznaczenie organu;
2) datę i miejsce wystawienia;
3) oznaczenie kontrolowanego;
4) wskazanie zakresu kontroli;
5) pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji;
6) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

Dobre przygotowanie do kontroli podatkowej w firmie może pomóc uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych z naruszeniem przepisów podatkowych i prowadzeniem nieprawidłowej dokumentacji księgowej.

Jak przygotować się do kontroli podatkowej i poradzić sobie z kontrolą skarbową?

  1. Przeprowadź wewnętrzną kontrolę tj. sprawdź czy wszystkie dokumenty i księgi podatkowe są w porządku i czy wszystkie transakcje zostały poprawnie zaksięgowane. W razie potrzeby należy wprowadzić poprawki lub uzupełnić brakujące dokumenty.
  2. Upewnij się czy wszystkie dokumenty są dostępne w firmie lub twoim biurze rachunkowym.
  3. Skonsultuj się z księgowym, który pomoże w przygotowaniu dokumentów i udzieli porad w zakresie prawidłowego rozliczenia podatkowego.
  4. Sprawdź czy systemy podatkowe (programy księgowe) są zgodne z obowiązującymi przepisami.
  5. W przypadku kontroli skarbowej należy przekazać niezbędne dokumenty a w razie potrzeby, zawsze można poprosić o wsparcie księgowego.

Przygotowanie do kontroli podatkowej wymaga czasu i pracy, ale pomoże uniknąć problemów związanych z naruszeniem przepisów podatkowych.

Jak biuro rachunkowe może pomóc w kontroli skarbowej?

Biuro rachunkowe, które rozlicza podatki ma dostęp do pełnej dokumentacji finansowej firmy, co pozwala na szybkie znalezienie potrzebnych danych. Może też pomóc w przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do kontroli podatkowej, takiej jak księgi rachunkowe, faktury, umowy oraz inne dokumenty finansowe. 

Biuro rachunkowe może również reprezentować firmę w postępowaniu kontrolnym i komunikować się z organami skarbowymi w czasie kontroli w celu wyjaśnienia wątpliwości  i udzielenia odpowiedzi na pytania.

Obrona przed odpowiedzialnością karną skarbową

5/5 - (52 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»